Cấu trúc động từ + 느니 | Ngữ pháp tiếng Hàn(1)

Bạn từng nhìn thấy từ 느니 trong một câu tiếng Hàn? Đang không biết 느니 là từ hay là ngữ pháp cấu trúc gì!??

Blogkimchi trả lời:

– 느니 là một cấu trúc ngữ pháp.

Ngữ pháp 느니 được dùng trong tình huống có 2 mệnh đề được đưa ra – cả 2 mệnh đề đều phù hợp NHƯNGmệnh đề sau sẽ phù hợp hơn – ưu tiên hơn. 느니 chỉ gắn sau động từ hoặc đặt trong mệnh đề vế 2.

연습도 제대로 못 하고 대회에 참가하느니 아예 다음 기회에 도전하겠다.

Thay vì đăng ký tham gia đại hội lần này mà không có tập luyện nghiêm chỉnh được thì để kì đại hội sau thi đấu còn hơn.

마음이 맞지 않는 사람과 일을 하느니 차라리 밤을 새워도 혼자 하는 게 낫지.

Thay vì làm việc với những người không thích thì một mình làm đêm còn đỡ hơn.

멀리서 출퇴근하느라 시간을 낭비하느니 집값이 비싸더라도 이 근처로 이사 오는 게 어때요?

Thay vì phải đi làm xa thì tại sao không tìm nhà gần đắt tý cũng được, thấy thế nào?

 

 

 

가: 요즘은 결혼이 필수가 아니라 선택 사항이 된 것 같아요.

Dạo gần đây kết hôn hình như không phải là điều cần thiết mà là sự lựa chọn thì phải. 

나: 저도 결혼해서 시댁 눈치 보랴 애들 키우랴 힘들게 사느니 그냥 마음 편하게 혼자 사는 것도 나쁘지 않다고 생각해요.

Mình cũng nghĩ như thế thay vì phải sống để ý ánh mắt nhà chồng và nuôi con vất vả thì độc thân sống thoải mái còn hơn.

가:  그래도 평생을 혼자 외롭게 지내느니 차라리 힘들더라도 둘이 함께 의지하며 사는 게 더 낫지 않을까요?

Dù vậy nhưng thay vì sống một mình cô độc thì thà rằng 2 người cùng vất vả quyết tâm không phải đỡ hơn sao?

나: 음……. 그럼 안 하는 것보다 해 보고 후회하는 게 나을까요?

Uhm… Không kết hôn còn hơn thử rồi sau lại hối hận thì sao?

 

______________

cách dùng 느니, nghĩa 느니, cấu trúc 느니, ngữ pháp tiếng hàn 느니, tiếng hàn 느니, 느니 là gì, dịch nghĩa 느니, giải thích 느니, 느니 dùng như thế nào?

3/5 - (2 đánh giá)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: