Từ vựng tiếng Hàn về {phạm pháp – luật pháp}

Bạn nào có tò mò về cái ảnh minh họa thì lên Gút gồ tìm từ khóa đang hót “200 ngàn thang máy” là biết liền nhé : ]]. Còn trong bài này #Blog coppy tổng hợp các từ tiếng Hàn về chủ đề “phạm pháp – luật pháp” các bạn đọc chơi biết đâu sau này phạm một trong số các tội này thì sao.

 1. 상소: kháng án
 2. 교통법: luật giao thông
 3. 묵비권: quyền im lặng
 4. 검거하다: bắt giữ
 5. 강력계: đội trọng án
 6. 소년원: bộ phận bảo vệ thanh thiếu niên trong các vụ kiện
 7. 소송에 이기다: thắng kiện
 8. 수감자: người bị giam
 9. 법규정: qui định của pháp luật
 10. 고문: tra tấn
 11. 기업법: luật doanh nghiệp
 12. 수리하다: thụ lý
 13. 무질서: vô trật tự , mất trật tự
 14. 경찰서: đồn cảnh sát
 15. 부동산등기법: luật đăng ký bất động sản
 16. 공범: tòng phạm
 17. 소송인: người đứng tên kiện
 18. 경찰대학교: trường đại học cảnh sát
 19. 사형수: tội phạm bị án tử hình
 20. 국제법호사: luật sư quốc tế
 21. 구치소: trại tạm giam
 22. 무기징역: phạt tù trung thân
 23. 검문하다: kiểm soát , lục soát
 24. 기각: chối thụ án vụ kiện
 25. 검문소: trạm kiểm soát
 26. 구금: giam giữ
 27. 감방: phòng giam
 28. 소송사건: vụ kiện , vụ tố tụng
 29. 부가가치법: luật giá trị gia tăng
 30. 민법: luật dân sự
 31. 도둑: ăn trộm
 32. 공개수배: nã công khai
 33. 벌칙: qui tắc xử phạt
 34. 미수: có ý , cố ý
 35. 사기: lừa đảo
 36. 소송에 걸리다: bị kiện
 37. 도굴꾼: dân chuyên đào mộ , mộ tặc
 38. 부도덕: vô đạo đức
 39. 대법원: toà án tối cao
 40. 법전: sách về luật
 41. 불량배: nhóm tội phạm
 42. 교토경찰: cảnh sát giao thông
 43. 노동법: luật lao động
 44. 사형: án tử hình
 45. 노동쟁의: tranh chấp lao động
 46. 사법부: bộ tư pháp
 47. 관습법: luật bất thành văn
 48. 경호하다: canh phòng , làm vệ sĩ
 49. 감옥: nhà tù
 50. 국제법: luật quốc tế
 51. 법치주의: chủ nghĩa pháp trị
 52. 문서를 검사(조사)하다: giám định tài liệu
 53. 소송 비: chi phí tố tụng
 54. 불심검문: kiểm tra đột xuất
 55. 경호원: vệ sĩ
 56. 범행: hành vi vi phạm pháp luật
 57. 민사: dân sự
 58. 무법자: kẻ coi thường pháp luật
 59. 도둑질: trò ăn trộm
 60. 고소인: nguyên đơn
 61. 경범죄: tội phạm nhẹ
 62. 보석금: tiền bảo lãnh
 63. 수출입법: luật xuất nhập khẩu
 64. 법령집: tuyển tập về pháp lệnh
 65. 수감: giam
 66. 범죄자: người phạm tội
 67. 노조법: luật công đoàn
 68. 공공질서: trật tự công cộng
 69. 국회의원선거법: luật bầu cử đại biểu quốc hội
 70. 경찰: cảnh sát
 71. 공소: công tố , kháng án
 72. 법정: pháp đình , toà án
 73. 수색영장: lệnh lục soát
 74. 민사소송: tố tụng dân sự
 75. 단속하다: kiểm tra và xử phạt
 76. 개인소득법: luật thuế thu nhập cá nhân
 77. 사기꾼: kẻ lừa đảo
 78. 수배자: người bị truy nã
 79. 소송에 지다: thua kiện
 80. 깡패: giang hồ
 81. 고소 절차: thủ tục tố cáo , thủ tục khởi kiện
 82. 경찰관: nhân viên cảnh sát
 83. 수갑: cái còng tay
 84. 벌금형: hình phạt băng tiền
 85. 검찰청: cơ quan kiểm tra
 86. 범법행위: hành vi phạn pháp
 87. 법령: pháp lệnh
 88. 사무장: tổng thư ký
 89. 석방: tha , thả ra
 90. 수사대: đội điều tra
 91. 고소: kiện , khởi kiện
 92. 순찰대: đội cảnh sát tuần tra
 93. 고소를 수리하다: thụ lý vụ kiện
 94. 부동산경영법: luật kinh doanh bất động sản
 95. 벌금: tiền phạt
 96. 무역 법: luật thương mại
 97. 딱지: tờ niêm phong hoặc tờ phiếu phạt
 98. 소매치기: móc túi
 99. 공소시효: thời hiệu kháng án
 100. 수사망: mạng lưới điều tra
 101. 방화죄: tội phóng hỏa
 102. 구속영장: lệnh bắt giam
 103. 벌: hình phạt
 104. 고소를 취하하다: bãi nại
 105. 무죄: vô tội
 106. 구속: bắt giam
 107. 배심원: bồi thẩm viên
 108. 교통계: phòng giao thông
 109. 무기수: tội phạm tù trung thân
 110. 기업도산 법: luật phá sản
 111. 순찰하다: tuần tra
 112. 순찰차: xe cảnh sát tuần tra
 113. 법률위반: vi phạm pháp luật
 114. 수사관: nhân viên điều tra
 115. 경쟁 법: luật cạnh tranh
 116. 국법: quốc pháp
 117. 상법: luật thương mại
 118. 목격자: người chứng kiến
 119. 수색: lục soát , khám sát
 120. 도덕: đạo đức
 121. 고등법원: tòa án cấp trung (tòa phúc thẩm )
 122. 규칙: qui tắc
 123. 소송장: đơn kiện
 124. 법안: dự thảo luật
 125. 소송 제기하다: khởi kiện
 126. 규정: qui định
 127. 사면: miễn tội
 128. 관세법: luật hải quan
 129. 국내법: luật trong nước
 130. 경계(국경 )부쟁: tranh chấp ranh giới – biên giới
 131. 물수하다: tịch thu
 132. 교도관: nhân viên giám
 133. 고소장: tờ tố cáo , đơn thưa kiện
 134. 범인: phạm nhân
 135. 복권: khôi phục quyền lợi
 136. 교도소: nhà tù
 137. 검사: kiểm tra , giám định
 138. 강력범: tội phạm nặng
 139. 수사기관: cơ quan điều tra
 140. 범법자: kẻ phạm pháp
 141. 고소를 기각하다: từ chối thưa kiện , bác đơn
 142. 법규: pháp qui
 143. 강도: cướp
 144. 경제범: tội phạm kinh tế
 145. 군의무법: luật nghĩa vụ quân sự
 146. 단서: đầu mối, manh mối vụ việc
 147. 변호사: luật sư
 148. 검찰: kiểm sát

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: