결혼 생활에 대한 (1) – Những mẩu truyện cười Hàn Việt (21)

Chuyên mục: Truyện cười tiếng Hàn – Thư giãn giải trí qua một số mẩu truyện ngắn. #Truyện cười tiếng Hàn#Truyện cười Hàn Việt#Học tiếng Hàn qua truyện cười..

› Bài trước 결혼 생활에 대한 (1) Những mẩu truyện cười Hàn Việt xoay quanh cuộc sống vợ chồng (1) bạn nào chưa đọc vào đọc nha.

의사 : 당신의 남편에겐 안정이 필요합니다. 그러니 수면제를 처방하도록 하죠.

Bác sĩ: chồng cô cần sự ổn định, vì vậy tôi sẽ kê cho đơn thuốc ngủ.

아내 : 남편에게 언제 수면제를 주면 될까요?

Vợ: vậy khi nào thì cho chồng tôi dùng thuốc ngủ được ạ?

의사 : 그건 당신이 복용할 겁니다.

Bác sĩ: cái đó là để cô uống.

안정: ổn định, yên ổn; 수면제: thuốc ngủ, thuốc hỗ trợ mất ngủ; 처방/처방하다: kê đơn, bốc thuốc; 복용하다: dùng thuốc, uống thuốc; ngữ pháp 도록.

질문: 남성에게 있어 결혼의 정의는 무엇입니까?

Hỏi: đối với nam giới định nghĩa về kết hôn là gì?

답변 : 세탁을 무료로 하게 되는 가장 비싼 방법입니다.

Trả lời: kết hôn là cách giặt đồ miễn phí đắt đỏ nhất.

 

남편 1: 내 아내는 천사라고.

Anh chồng thứ nhất:  vợ tôi là một thiên thần.

남편 2 : 자네는 운이 좋군. 내 아내는 아직 살아있는데.

Anh chồng thứ hai:  số cậu thật may mắn, còn vợ tôi thì vẫn còn sống.

남성: nam giới; 정의: định nghĩa; 세탁: giặt; 무료/공짜: miễn phí; 천사: thiên thần, thiên sứ; 자네: cô, cậu; 운: vận may, số phận

질문 : 남편이 다른 여자와 눈이 맞았는데, 상대방 여성에게 복수할 방법은 없을까요?

Hỏi: chồng tôi đã bị hút hồn bởi Tuesday, có cách nào để trả đũa con ả không?

답변 : 가장 좋은 복수는 남편이 그 여성과 쭉 함께 하도록 내버려두는 것입니다.

Trả lời: cách trả đũa hay nhất là vứt thằng chồng cho ở với con kia mãi mãi.

 

아들 : 아빠, 아프리카의 남자는 결혼하는 순간까지 상대방 여성에 대해 모른다는데 사실이야?

Con trai: Bố à, có thật là đàn ông Châu Phi không biết gì về đối phương – cô gái họ cưới cho đến trước khi cưới về phải không ạ?

아빠 : 그건 어느 나라나 그렇단다.

Bố: điều đó ở nước nào cũng như thế.

→ Chuyên mục: Những mẩu truyện cười Hàn Việt

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: