결혼 생활에 대한 (1) – Những mẩu truyện cười Hàn Việt (20)

Chuyên mục: Truyện cười tiếng Hàn – Thư giãn giải trí qua một số mẩu truyện ngắn. #Truyện cười tiếng Hàn#Truyện cười Hàn Việt#Học tiếng Hàn qua truyện cười..

 

아내 : 내가 신문이었다면, 언제나 당신 손안에 있을 수 있어 좋았을텐데 말야.

Vợ: Tôi mà biến thành tờ báo, lúc nào cũng được ở trong tay mình thì thật là thích mình nhở.

남편 : 나도 당신이 신문이었으면 좋았겠어. 그럼 매일 새로운 게 왔을 텐데.

Chồng: Tôi cũng thích mình biến thành tờ báo được thì hay biết mấy, vậy thì ngày nào cũng có báo mới đến.

신문: báo, ngữ pháp 텐데, 말야: đấy, nhỉ, nhấn mạnh lời vừa nói.

아내 : 당신이 얼마나 바보인지 알면서도 일부러 결혼할 필요는 없었는데 말야.

Vợ: Em mà biết anh ngốc đến thế nào thì chắc em đã không đâm đầu vào lấy anh.

남편 : 나도 당신에게 청혼할 때 그 걸 알아차렸어야 했는데 말이지.

Ý em là anh phải nhận ra điều đó lúc cầu hôn em đúng không~

일부러: cố, cố tình, cố ý; ngữ pháp는지 -은지 -ㄴ지, 청혼하다: cầu hôn; 알아차리다: đoán được, nhận ra.

남편 : 이번 주말은 즐겁게 보내고 싶어. 그래서 영화표를 3장 구해왔지.

Chồng: cuối tuần này anh muốn vui vẻ thoải mái, nên anh đã kiếm được 3 vé xin phim.

아내 : 어째서 3장인데?

Vợ: sao lại là 3 vé?

남편 : 당신과 장인어른, 장모님 꺼니까.

Chồng: là em, bố em, và mẹ em đó

장인어른: bố vợ; 장모님: mẹ vợ; 어째서: sao lại, sao..

질문 : 아내의 생일을 가장 잘 기억할 수 있는 방법은 무엇입니까?

Hỏi: cách để luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của vợ là gì ạ?

답변 : 한번 까먹는 겁니다, 그러면 두번 다시 잊지 못하도록 주입교육을 받게 될 것입니다.

Trả lời: đó là cứ quên một lần, rồi sẽ được nhồi sọ để không quên lần thứ hai.

기억하다: ghi nhớ; 까먹다/잊다: quên; 주입교육: giáo dục nhồi nhét, bắt ép; ngữ pháp 하도록.

→ Chuyên mục: Những mẩu truyện cười Hàn Việt

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: