10 Câu trắc nghiệm ôn từ mới TOPIK II (Ngày 6)

Loạt bài làm bài trắc nghiệm bổ trợ ôn tập học từ vựng trọng tâm TOPIK II. Bạn đọc tự giác làm hoàn thiện bài trắc nghiệm trước khi xem đáp án.

Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống (…)


[adinserter block=”29″]

 

Chú ý: sau khi đã hoàn thành bài trắc nghiệm. Nếu bạn đọc muốn xem phần giải nghĩa các từ vựng & dịch full thì hãy nhập mã code → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung Vietsub toàn bài.


[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

Một số nội dung bôi đỏ là phục lục dẫn đến bài đọc về ngữ pháp, nếu bạn muốn tham khảo ngữ pháp đó hãy nhấp vào phần nội dung đó.

1. 부모와 자녀의 관계가 (…)하다는 인식이야말로 대화의 출발점이다.

① 평등 Bình đẳng

② 무관 Vô can, không dính líu

③ 급격 Vội vã, gấp gáp

④ 무사 Vô sự, yên ổn

→ 부모와 자녀의 관계가 평등하다는 인식이야말로 대화의 출발점이다.

Sự công nhận bình đẳng giữa con cái và cha mẹ là xuất phát điểm của cuộc nói chuyện. (출발점: xuất phát điểm)

2. 현대 사회는 텔레비전과 스마트폰, 인터넷으로 (…)되는 영상 매체의 시대다.

① 구성 Cấu tạo, hình thành

② 발표 Phát biểu

③ 조직 Tổ chức

④ 대표 Tiêu biểu, đại biểu

→ 현대 사회는 텔레비전과 스마트폰, 인터넷으로 구성되는 영상 매체의 시대다.

Xã hội hiện đại là thời đại phương tiện video hình ảnh được hình thành bởi ti vi điện thoại và internet. (매체: phương tiện)

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

3. 영상 매체가 지배적인 위력을 갖게 된 반면 종이책은 (…)으로 차지하 지위를 내어주고 있는 것이 현실이다.

① 긍정적 Tính quả quyết, tính tích cực

② 의도적 Tính chất ý đồ

③ 전통적 Tính truyền thống

④ 자연적 Tính tự nhiên

→ 영상 매체가 지배적인 위력을 갖게 된 반면 종이책은 자연적으로 차지하던 지위를 내어주고 있는 것이 현실이다.

Thực tế là các thiết bị truyền thông đang có sức thống trị nhưng mặt khác sách giấy cũng thể hiện vị trí giá trị tính chất tự nhiên. (지배적: tính thống trị, chi phối. 위력: uy lực, sức mạnh. 차지하다: chiếm giữ, giành, nắm giữ. 지위: vị trí xã hội. )

4. 한 나라의 음식 문화는 기후와 밀접한 (…)이/가 있다.

① 체계 Hệ thống

② 조건 Điều kiện

③ 관계 Quan hệ

④ 역할 Vai trò, nhiệm vụ

→ 한 나라의 음식 문화는 기후와 밀접한 관계가 있다.

Văn hoá ẩm thực của một quốc gia và khí hậu quốc gia đó có quan hệ mật thiết. (밀접하다: mật thiết(tiếp xúc, quan hệ))

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

5. 저희 회사 제품을 (…)하여 사용하시는 여러분께 감사의 말씀 드립니다.

① 구입 Sự thu mua, mua vào

② 환불 Hoàn trả

③ 판매 Sự bán

④ 생산 Sản xuất

→ 저희 회사 제품을 구입하여 사용하시는 여러분께 감사의 말씀 드립니다.

Xin gửi lời cảm ơn quý khách đã mua và sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi.

6. 받으신 전자제품에 대해 (…)이나/나 교환을 원하시는 분은 회사로 직접 연락 주십시오.

① 수정 Sửa, chữa ( sự vật, hiện tượng, kế hoạch..)

② 수리 (đồ vật)

③ 수술 Phẫu thuật

④ 수선 Tu sửa, phục hồi

→ 받으신 전자제품에 대해 수리나 교환을 원하시는 분은 회사로 직접 연락 주십시오.

Vị nào muốn sửa hay đổi đồ dùng điện tử thì nhất định phải trực tiếp liên lạc với phía công ty (nhà sx, cung cấp).

7. 많은 회사원들은 (…)이/가 어려울 때 회사를 그만두고 싶어하는 것으로 나타났다.

① 해고 Sa thải

② 입사 Vào làm

③ 퇴직 Nghỉ hưu

④ 승진 Thăng chức, thăng tiến

→ 많은 회사원들은 승진이 어려울 때 회사를 그만두고 싶어하는 것으로 나타났다.

Xảy ra nhiều trường hợp khi nhân viên công ty thấy khó thăng tiến sẽ muốn nghỉ ở công ty đó.

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

8. 매달 15일은 (…) 점검으로 인해 엘리베이터 이용이 어렵습니다. 계단을 이용해 주시기 바랍니다.

① 이동 Di động, chuyển động

② 정기 Định kỳ

③ 건축 Kiến trúc

④ 특수 Đặc thù

→ 매달 15일은 정기 점검으로 인해 엘리베이터 이용이 어렵습니다. 계단을 이용해 주시기 바랍니다.

Hàng tháng vào ngày 15 kiểm tra định kỳ thang máy vì vậy việc sử dụng gặp khó khăn, mong mọi người hãy sử dụng thang bộ.

9. 이번 음악회에서는 한국 음악은 물론 세계 여러 나라의 음악이 (…)될 예정이다.

① 작곡 Sự sáng tác

② 전시 Trưng bày, triển lãm

③ 기록 Sự ghi chép

④ 연주 Biểu diễn

→ 이번 음악회에서는 한국 음악은 물론 세계 여러 나라의 음악이 연주될 예정이다.

Trong đại hội âm nhạc lần này âm nhạc Hàn Quốc cũng như âm nhạc nhiều quốc gia khác trên thế giới sẽ được trình diễn.

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

10. 요즘은 인터넷으로 (…)을/를 얻는 사람이 많지만 나는 신문 같은 종이 매체를 더 좋아한다.

① 보람 Hài lòng, cảm thấy có ích, có ý nghĩa

② 관계 Quan hệ

③ 정보 Thông tin

④ 지혜 Trí tuệ

→ 요즘은 인터넷으로 정보를 얻는 사람이 많지만 나는 신문 같은 종이 매체를 더 좋아한다.

Ngày nay nhiều người tiếp nhận thông tin qua Internet nhưng tôi lại thích phương tiện như báo giấy.

[/ppwp]
› Danh sách các bài trắc nghiệm
[adinserter block=”29″][adinserter block=”31″]

#Tải sổ tay luyện dịch, #Tài liệu học ngữ pháp, #Tài liệu luyện 쓰기.

5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận