Quotes tiếng Hàn #2

Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 시간: thờigian 삶: cuộc […]

» Read more

Quotes tiếng Hàn #1

Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 1. 성공: thành công […]

» Read more
1 60 61 62 63 64 76