10 Câu trắc nghiệm ôn từ mới TOPIK II (Ngày 16)

Tiếp tục loạt bài 10 câu trắc nghiệm – chủ yếu để học ôn tập bổ sung kiến thức về từ vựng trung cấp bổ trợ ôn thi Topik II. Mọi người làm và học từ vựng nhé! Nhớ Check đáp án và coi Vietsub cuối bài nhé các bạn#Học từ vựng topik II, #Ôn tập từ vựng trung cấp tiếng Hàn

Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống (…)


[adinserter block=”29″]

 

Chú ý: sau khi đã hoàn thành bài trắc nghiệm. Nếu bạn đọc muốn xem phần giải nghĩa các từ vựng & dịch full thì hãy nhập mã code → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung Vietsub toàn bài.


[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

1. 화재가 발생했을 때 (…) 대처하려면 평상시에 모의 훈련을 받아야 한다.

① 적절하게 Thích hợp, phù hợp

② 쾌적하게 Dễ chịu, sảng khoái

③ 난처하게 Khó xử, nan giải

④ 생기있게 Có sức sống, có sinh khí

→ Để ứng phó khi xảy ra hoả hoạn thì ngày thường phải được huấn luyện mô phỏng (hoả hoạn).(대처하다: giải quyết, ứng phó. 모의: mô phỏng, thử. 훈련: huấn luyện )

2. 생계형 범죄와 일반 범죄를 (…) 다뤄서는 안 된다고 봅니다.

① 심각하게 Nghiêm trọng

② 동일하게 Đồng ý, đồng nhất, giống nhau

③ 용감하게 Dũng cảm

④ 평등하게 Bình đẳng

→ Tôi thấy là chúng ta không nên đối xử tội phạm trộm cắp đồ ăn với tội phạm thường giống như nhau. (Câu này bạn nào có cách dịch xuôi tai hơn thì cmt nhé)

(생계: sinh kế, kế sinh nhai. 생계형 범죄: là nhóm tội phạm trộm cắp vặt, chủ yếu là trộm cắp đồ ăn hay những thứ lặt vặt. 일반 범죄: là nhóm những tội phạm cơ bản có tính chất nguy hiểm và nặng hơn trộm cắp vặt. 범죄: sự phạm tội. 다루다: lấy, làm, xử lý )

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

3. 신의 (…) 여부에 대해 근거를 제시하기란 불가능한 일이다.

① 존재 Sự tồn tại

② 신앙 Tín ngưỡng

③ 지각 Tri giác, sự nhận thức

④ 생존 Sinh tồn

→ Đưa ra căn cứ cho việc có hay có sự tồn tại của thần thánh là việc không thể (여부: có hay không có. 제시하다: trình ra, đưa ra)

4. 엄하게 (…)한다고 해서 반드시 행동이 바뀌는 것은 아닙니다.

① 보상 Sự bồi thường, đền đáp

② 처벌 Xử lý, hình phạt 

③ 자극 Sự tác động, kích thích

④ 위협 Uy hiếp, đe doạ

→ Hình phạt nghiêm khắc không chắc chắn làm thay đổi hành động. (엄하다: nghiêm khắc, nghiêm nghị.)

5. 양국의 긴장 관계가 완전히 (…)되려면 앞으로도 많은 시간과 노력이 필요할 것이다.

① 완성 Hoàn thành

② 해소 Giải toả xoá bỏ

③ 조절 Điều hoà, điều chỉnh

④ 추가 Thêm, thêm vào

→ Để xoá bỏ hoàn toàn căng thẳng giữa quốc gia sau này cần rất nhiều thời gian và nỗ lực. (양국: hai quốc gia.)

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

6. 아무리 좋은 (…)을/를 갖고 만든 법이라도 이를 악용하는 사람들이 있게 마련이다.

① 의도 Ý đồ

② 욕구 Nhu cầu, khao khát

③ 의미 Ý nghĩa

④ 의심 Sự nghi ngờ

→  Dù luật pháp được tạo nên bởi ý đồ tốt đẹp đi chăng nữa vẫn có những người lợi dụng điều này cho mục đich xấu. (악용하다: lạm dụng, lợi dụng cho mục đích xấu. -게 마련이다: đương nhiên)

7. 실업 문제에 대한 정부의 대책이 아직까지는 별 (…)을/를 거두지 못하는 것으로 나타났다.

① 회복 Hồi phục

② 효율 Hiệu suất, năng suất

③ 의미 Ý nghĩa

④ 효과 Hiệu quả

→ Các đối sách của chính phủ về vấn đề thất nghiệp cho đến tận bây giờ vẫn chưa đạt được hiệu hiệu quả. (실업: sự thất nghiệp. 대책: đối sách. 거두다: đạt được, thu được)

8. 정부에서는 태풍으로 인한 농민들의 피해에 적절한 (…)을/를 해주겠다고 했다.

① 고려 Cân nhắc, xem xét

② 보상 Đền bù

③ 조언 Khuyên bảo, lời khuyên

④ 보완 Sự bổ sung

→ Chính phủ cho biết sẽ đền phù thoả đáng cho những nông dân bị thiệt hại do cơn bão.

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

9. 법과 제도를 잘 정비하는 것도 중요하지만 사회적 인식 (…)이/가 먼저라고 봅니다.

① 발견 Phát kiến, sự phát hiện

② 형성 Sự hình thành

③ 검토 Kiểm tra

④ 개선 Cải thiện

→ Thấy rằng việc cải tổ luật pháp chế độ cũng quan trọng tuy nhiên trước tiên cần nâng cao dân trí. (정비하다: tổ chức, chỉnh đốn lại. 인식: sự nhận thức)

10. 그렇게 권위적인 태도를 바꾸지 않는다면 사람들의 (…)을/를 얻기란 불가능할 겁니다.

① 공감 Đồng cảm, thông cảm

② 반대 Phản đối

③ 선전 Tuyên truyền, tuyên chiến

④ 위로 Sự an ủi

→ Không thay đổi cái thái độ kiểu người cầm quyền thì việc nhận được sự đồng cảm từ mọi người là không thể. (권위적: quyền uy.)

[/ppwp]

 

[adinserter block=”31″][adinserter block=”21″]

› Xem danh sách các bài trắc nghiệm cũ.

❖ Bài luyện tập trắc nghiệm củng cố ôn tập từ vựng trọng tâm TOPIK II Số 16 tạm dừng tại đây. Hi vọng bài viết này cung cấp cho bạn một số thông tin có ích. Blog không có nút Like nếu bạn thấy nội dung này có ích hãy chia sẻ nó lên facebook – Chia sẻ của bạn là free nhưng nó sẽ giúp cho loạt bài được duy trì.

#Tải sổ tay luyện dịch#Tài liệu học ngữ pháp#Tài liệu luyện 쓰기.

[adinserter block=”33″][adinserter block=”30″]
5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận