Cách hiểu nhanh về ngữ pháp 까봐

Cách dùng:

– Cấu trúc này được dùng để diễn tả sự lo lắng, e sợ một việc gì đó sẽ xảy ra – Vế trước thường xuất hiện những biểu hiện không tốt. ví dụ như trời mưa, thi trượt, đau,….. – Đứng sau động từ, tính từ

–  Nếu có patchim ta dùng:을까 봐(서) Vd: 받다 — > 받을까 봐(서) –  Nếu không có patchim ta dùng : ㄹ까봐(서) Ví dụ: 오다 — > 올까 봐(서), 나쁘다 — > 나쁠까 봐(서) – Có thể giản lược 서 * Nghĩa: E sợ, lo rằng việc gì đó sẽ xảy ra nên… * Ví dụ: 1. 버스를 놓칠까 봐 빨리 뛰었어요. Tôi sợ nhỡ xe buýt nên đã chạy nhanh 2. 가: 왜 우산을 가져가요? Tại sao lại mang theo ô vậy? 나: 비가 올까 봐 그래요. ( Vì sợ trời sẽ mưa nên mang theo ô) 3. 가: 왜 커피를 안 마셔요? ( Sao lại không uống cà phê?) 나: 밤에 잠이 안 올까 봐서 그래요. ( Tôi sợ rằng buổi tối không ngủ được nên mới không uống)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: