Cách hiểu nhanh ngữ pháp 기만 하면 Hễ..Chỉ cần

Đọc phát hiểu luôn hiểu đơn giản về ngữ pháp 기만 하면. Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng. Loạt bài về 150 ngữ pháp tiếng Hàn thường gặp trong Topik 3.4

1. Ngữ pháp기만 하면 mang nghĩa tiêu cực: Hễ…

Diễn đạt trong tiếng Việt ví dụ: hễ nhậu là say, hễ ngồi học là buồn ngủ, hễ làm việc gì là hỏng..

친구는 순을 마시기만 하면 졸아요.

Bạn tôi (hễ) uống rượu là ngủ. (졸다:trạng thái ngủ gà ngủ gật, ngủ vô thức)

나는 차를 타기만 하면 잠이 와요. (자다: ngủ mang tính chủ động đi ngủ, nghỉ ngơi.)

Hề tôi đi xe là buồn ngủ.

늦게 자기만 하면 하루 종인 피곤해요.

Hễ tôi ngủ trễ là cả ngày mệt mỏi.

2. Ngữ pháp기만 하면mang nghĩa tích cực: Chỉ cần …

Diễn đạt trong tiếng Việt: Chỉ cần làm cái này là đạt yêu cầu, chỉ cần hoàn thiện cái này là ok, chỉ cần học thật chăm chỉ là kết quả sẽ tốt…vv

여기 있기만 하면 아무 문제도 생기지 않을 거예요.

Chỉ cần ở đây thôi thì sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

돈을 벌기만 하면 집을 하나 살 거야.

Chỉ cần kiếm được tiền tôi sẽ mua một căn nhà.

비밀을 지키기만 하면 안전해요.

Chỉ cần giữ bí mật là bạn an toàn.

Các bạn hãy thử Comment lại dịch mấy câu sau thử nhé:

a) Hễ tôi ăn hải sản là bị đau bụng.

b) Hễ tôi nói trước đám đông là bị run.

c) Chỉ cần uống thuốc này là hết đau đầu.

d) Chỉ cần topik 4 là nhận được học bổng.

» Tải sách ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (có tiếng Việt)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: