Luyện đọc hiểu hiểu tiếng Hàn – Trích câu 48 Topik 35 읽기

Mỗi ngày đọc một đoạn tiếng Hàn học nhớ lại được thêm vài từ – chăm chỉ con kiến tha lâu ngày sẽ thành đặc sản con muối kiến vàng ~

Trích câu 48 Topik 35 읽기

인터넷 공간에서의 개인 정보 삭제에 관한 법안 제정이 뜨거운 쟁점으로 부각되고 있다. 유럽에서는 이러한 법안이 통과되었고 미국에서도 제한적으로 적용하기로 결정되었다. 우리 사회에서도 그간 피해 사례가 잘 알려져 있기 때문인지 찬성 쪽으로 공감대가 형성되어 있는 듯하다. 그러나 이는 이면에 잠재한 부정적 측면을 고려하지 않은 성급한 동조이다. 이 법안이 실행되었을 때 나타날 수 있는 부작용을 생각해 보라. 삭제된 정보가 흉악범에 관한 것이라면, 특정 기업의 부조리나 공직자의 비리를 고발한 기사라면 법 시행의 결과가 개인뿐만 아니라 사회, 국가의 불행으로 이어지지 않는다고 누가 자신할 수 있겠는가? 예컨대 누군가가 후속 범죄의 대상이 될 수도 있고 과거의 행적을 조작한 후보자가 선거에서 당선될 수도 있다. 개인의 권리를 존중하려는 의도가 공공의 피해를 유발하는 장치가 되어 서는 안 될 것이다.

Một số từ vựng:

삭제 Sự xóa bỏ (에) 관하다 Liên quan (đến)
법안 Dự thảo luật, dự luật 제정 Sự ban hành
쟁점 Điểm tranh cãi, chủ đề tranh cãi 부각되다 Được tô điểm, được làm nổi bật, được làm nổi rõ được khắc họa
통과되다 Được thông qua, được phê chuẩn 제한적 Có tính giới hạn, mang tính hạn chế
사례 ví dụ cụ thể, ví dụ điển hình / sự tạ lễ, sự cảm tạ 찬성 Sự tán thành, sự đồng tình
공감대 Sự đồng cảm, mối quan tâm chung, đồng thuận 형성되다 Được hình thành
성급하다 Nóng vội, nóng tính, vội vàng 동조 Sự đồng tình
흉악범 Tội phạm man rợ, tội phạm nguy hiểm 후속 Sự tiếp nối đằng sau, việc tiếp theo
행적 Tung tích, thành tựu, vết tích 조작하다 Làm dởm, ngụy tạo, làm hàng nhái, vận hành
N이/가 되어서는 안 되다 Không thể để trở thành N 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 듯하다 = 것 같다 “Có vẻ…, giống như là…” Thể hiện sự dự đoán về một hiện tượng, sự việc nào đó
[adinserter block=”31″][adinserter block=”21″]

Dịch đoạn trích:

Việc ban hành dự thảo luật có liên quan đến sự xóa bỏ thông tin cá nhân ở trong không gian Internet đang được nổi bật lên như chủ đề tranh luận nóng. Ở Châu Âu, dự thảo luật như thế này đã được thông qua và ở Mỹ cũng đã được quyết định áp dụng có giới hạn. Có vẻ mối quan tâm chung theo hướng đồng tình vì ví dụ về thiệt hại trong thời gian đó đang được biết đến rõ ràng trong xã hội chúng ta. Tuy nhiên nó là sự đồng tình vội vàng không suy xét đến mặt tiêu cực tiềm ẩn. Khi dự thảo luật này được tiến hành, hãy thử suy nghĩ đến hậu quả không mong muốn có thể xuất hiện. Nếu thông tin đã bị xóa bỏ có liên quan đến tội phạm nguy hiểm, nếu đó là bài báo tố giác sự phi lý của viên chức nhà nước hoặc sự không hợp lý của doanh nghiệp cá biệt nào đó. Ai có thể tin chắc rằng kết quả của việc thi thành pháp luật không dẫn đến sự bất hạnh của không chỉ cá nhân mà còn của xã hội, quốc gia? Chẳng hạn như, ai cũng có thể trở thành đối tượng của việc phạm tội tiếp theo và một ứng của viên làm giả thành tựu trong quá khứ cũng có thể được bầu trong cuộc tuyển cử. Ý định tôn trọng quyền lợi của cá nhân không thể trở thành cơ chế/trang thiết bị gây tổn hại cho cộng đồng.

Nguồn: Huyền Trần – Hội giải đề Topik II

Các chuyên mục khác trên Blog:

Truyện tranh song ngữ Hàn Việt Đọc hiểu – Luyện dịch(Trung cấp) Tiếng Hàn thú vị
5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận