Làm sao để thoát khỏi sự đố kị? (부러움과 질투에서 자유롭게 되는 방법)

Trên Fanpage của Blogkimchi (Blogkimchi.com – 한국어 블로그) Ad có đăng chia sẻ qua ý nghĩa của hai từ 부럽다질투. Và trong quá trình mình tìm kiếm với từ khóa hai từ đó, mình đã đọc được một bài viết khá hay-tự bản thân cũng nhìn nhận hiểu được thêm rằng “à sự đố kị” là không thể tránh khỏi trong cuộc sống và nó cũng được coi như là một nhân tố tạo động lực cho bạn phát triển.. Thấy bài viết đó vừa có giá trị về ý nghĩa thực dụng và cả vốn từ tiếng Hàn nên Blog dịch lưu và chia sẻ để bạn đọc tham khảo nhé.

(Ngưỡng mộ hay ganh tị?)

[adinserter block=”21″][adinserter block=”34″]

Bài viết không được sắp xếp hoàn chỉnh theo khuôn mẫu luận kiểu mở thân kết do Blog cóp nhặt ghép lại từ 2 bài – chủ yếu lấy các luận điểm. Các bạn đọc và tự ghi nhớ rút ra bài học theo 3 gạch đầu dòng: [1]Vì sao con người lại nảy sinh sự ganh tị? [2]Sự ganh tị là tốt hay xấu? [3]Tác động của ganh tị cái xấu – cái tốt(do bạn lựa chọn hay do khách quan)?

다 보면 누구나 다른 사람을 부러워하거 질투한다. 귀엽고 철없는 아이들만이 아니다. 아무리 나이가 들어도 하게 되는 게 부러움과 질투이다. 과학, 기술, 학문 등 전문적인 영역에 있는 이들조차도 끊이지 않는 심리이다. 겉으론 안 그런 척 하지만 자신의 분야에서 자기와 비슷한 혹은 뛰어난 이가 더 주목을 받거나 잘 나가게 되면 누구나 부러움과 질투를 느끼게 마련이다. ( 철없다: trẻ con ngây thơ, 영역: lĩnh vực (분야), 조차: thậm chí, ngay cả, 끊이다: dừng, thôi, : người(cách nói ẩn dụ về người nào đó mà mình cảm thấy bận tâm, để ý), 주목: sự chú ý, sự theo dõi quan tâm, ngữ pháp 다 보면, ngữ pháp 거나, ngữ pháp ㄴ 척하다.)

Sống trên đời bất cứ ai cũng có ghen tỵ đố kị với người khác. Không chỉ có những đứa trẻ ngây thơ dễ thương không thôi. Cho dù bạn có già đi bạn vẫn ganh tỵ đố kị. Thậm chí ngay cả những chuyên gia trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ hay văn học tâm lý họ cũng không loại bỏ được điều đó. Bên ngoài thì tỏ ra không như vậy(không đố kị) nhưng trong lĩnh vực của xuất hiện người nào đó vượt trội hơn hay nhận được sự chú ý hơn, xuất hiện tốt hơn thì hiển nhiên bất cứ ai cũng cảm thấy ghanh tị đố kị cả.

[adinserter block=”21″][adinserter block=”25″]

학교, 직장, 사업, 과학, 예술, 예능, 스포츠, 경제, 철학 등 모두 해당된다. 누가 나보다 더 성적이 좋을 때, 더 멋진 걸 가졌을 때, 승진이 빠를 때, 과학과 기술적 발명이나 발견을 빨리 했을 때, 사업에 성공했을 때, 창작을 잘할 때, 생각과 말을 더 멋지게 할 때, 스포츠 경쟁에서 이길 때 우리는 그를 부러워하거나 질투한다.

Ở trường học, nơi làm việc, doanh nghiệp, nghệ thuật, giải trí, thể thao, kinh tế, triết học.. tất cả đều tương tự vậy. Khi mà ai có thành tích tốt hơn ta, ai tuyệt vời hơn ta, ai thăng tiến nhanh, khi ai có phát minh khoa học công nghệ sơm hơn, khi doanh nghiệp thành công, khi có tác phẩm tốt, khi ai đó suy nghĩ và hành động tốt hơn, khi chiến thắng trong thi đấu thể thao.. chúng ta đều ganh tỵ với người đó.

내가 없는 것을 가진 타인을 부러워하는 마음은 어쩌면 당연하다. 부러워한다는 것은 부끄러운 것도 아니고 가져야 할 마음인 것이다. 이 부러움으로 자극이 되어 자신을 발전하는 계기로 반드시 만들어야 하기 때문이다. (감추다: che giấu, -쟁이: là kẻ, là phường ( là kẻ lưu manh, là phường trộm cắp), 부끄럽다: xấu hổ, ngại, 자극하다: kích thích, tác động, )

Có lẽ do người khác có thứ mà ta không có nên tự nhiên cảm thấy ganh tị. Ganh tị không phải cũng là xấu hổ ngại ngùng mà là ý muốn đạt được có được. Bởi vì sự ganh tị này trở thành liều kích thích coi đó là một cơ hội để phát triển bản thân nhất định phải làm được.

“나도 저런 사람이 되어야지” – Tôi cũng phải trở thành người như vậy.

“나도 저 사람이 가진 것을 갖고 싶어” – Tôi cũng muốn có thứ người đó có.

“나도 저 사람처럼 하고 싶은 것 하면서 살고 싶어” – Tôi cũng muốn sống làm những gì tôi muốn làm như người đó vậy.

부러움의 감정은 나도 할 수 있다는 의지를 북돋으며 상대방을 본보기로 나도 저렇게 할 수 있다는 생각으로 발전할 수 있을 것 같습니다.( 북돋다: động viên, cổ vũ, 본보기: tấm gương)

Cảm giác ganh tỵ là việc khích lệ ý chí coi đối phương là tấm gương và tự nhủ bản thân theo hướng phát triển rằng bản thân cũng có thể kàn được như vậy.

[adinserter block=”29″][adinserter block=”31″]

단지 그 사람이 부러워서 따라 했을 뿐인데 나는 그 사람으로 인해 변하고 있는 것이다. 그런데 부러움과 감춰진 질투를 적절히 사용하지 않고 부러움으로만 멈춰버리면 나에겐 변화가 없다. 결국엔 타인을 치켜세워주고 나는 깍아 내리는 행동이 되고 만다. 동경했던 마음만 남아있고 발전은 없는 것으로 끝이 난다.

Tôi không chỉ làm theo người đó vì ganh tị mà tôi đang thay đổi vì người đó. Nhưng nếu không sử dụng sự ganh tị ẩn giấu đó một cách phù hợp mà chỉ dừng lại ở việc ganh tị thôi thì bản thân không có thay đổi. Kết cục là hành động nâng người khác lên và hạ thấp bản thân. Chỉ còn đọng lại sự ngưỡng mộ mà không có sự phát triền nào cả.

부럽다는 감정을 숨길 필요도 없다. 마음껏 부러워하고 마음껏 타인에게 표현해주면 된다. 부럽다는 감정을 부끄럽게 여기지 말아야 한다. 내가 가지지 않은 것을 타인이 가졌다고 나를 괴롭히지 말아야 한다. 오히려 그럴수록 더 부러워 해보자. 그 사람이 너무 부러워서 나도 가지고 싶을 정도로 질투의 욕심을 부려보는 것이다.

Bạn cũng không cần phải che giấu sự ganh tỵ. Cứ thoải mái mà ganh tỵ thoải mái mà biểu hiện-cho người khác biết. Đừng coi sự ganh tị là cái gì đó đáng xấu hổ. Không nên tự làm khổ bản thân vì những gì người khác có mà ta không có. Thay vào đó hãy ganh tị hơn. Tôi quá ganh tị với người đó đến mức tham lam muốn có được.[adinserter block=”25″]

자신이 부러워하는 사람이 많으면 많을수록 상대방의 성공을 인정하고 존중으로 바꾸는 태도가 중요하다. 부러움을 이용해 자신만의 기준 목표가 세워진다. 상대방의 성취에 대한 공감대가 형성되면 자신은 큰 나무가 되어 있을 것이다. 그런 나무가 되어 내가 만든 나무 그늘에서 또 다른 누군가는 부러운 마음이 생긴다. 부러움을 잘 사용하는 당신이 더 강하다.

Điều quan trọng là thay đổi thái độ của bạn bạn càng ganh tị với họ bạn càng phải công nhận sự thành công của họ và tôn trọng họ. Sử dụng sự ganh tị để đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn đồng cảm-thấu hiểu được về thành tự mà đối phương đạt được thì bạn mới trở thành một cái cây lớn. Và khi bạn đã trở thành cái cây lớn thì dưới bóng mát bạn tạo nên sẽ lại xuất hiện ai đó ganh tị với bạn. Nếu bạn sử dụng việc ganh tị đó tốt thì bạn càng mạnh.

[adinserter block=”21″]

우리에겐 두 가지 선택이 있습니다. 남을 짓밟거나 깎아내리려는 질투를 선택할 것인지, 남을 부러워하면서 나도 저렇게 될 수 있도록 노력해야지를 선택할 것인지 선택은 우리의 몫입니다. (짓밟다: giẫm đạp, 깎아내리다: hạ thấp, phỉ báng)

Chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn giẫm đạp và hạ thấp người khác hay là lựa chọn ganh tỵ với người khác rồi cố gắng nỗ lực để được như vậy đó là lựa chọn của chúng ta.

*  *  *  *  *

→ Xem các bài trong Chủ Đề ‘Đọc hiểu – Luyện dịch

[adinserter block=”21″][adinserter block=”31″]
5/5 - (3 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận