Hướng dẫn Viết TOPIK 쓰기 câu 52 chính thức từ Viện giáo dục topik.go.kr

Viện giáo dục quốc gia Hàn Quốc (viết tắt NIEED) – cơ quan chủ quản tổ chức kì thi TOPIK đã công khai hướng dẫn Viết câu 52 TOPIK 쓰기 để lấy điểm tối đa. Cùng xem nhé!

Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu bố cục bài thi Viết TOPIK trước nhé! Câu 52 có tổng 10 điểm, điền vào 2 chỗ trống ㄱ và ㄴ, mỗi ý 5 điểm. Tuy nhiên, thí sinh hay bị mất điểm ở câu 52 do các lỗi sai cơ bản khi viết cực kì đáng tiếc.

Dưới đây là bài hướng dẫn viết TOPIK câu 52 của Viện giáo dục Hàn Quốc, các bạn cùng tham khảo để Viết lấy điểm tối đa nhé.

Ví dụ mẫu của Viện giáo dục (NIEED)

52.

‘칭찬은 고래도 춤추게 한다’는 말이 있다. 몸집이 큰 고래도 칭찬을 하면서 훈련을 시키면 사람들 앞에서 멋진 쇼를 보여주게 된다. 이는 아이들 교육에서도 마찬가지다. 아이들을 기르면서 ( ㉠ ). 그러므로 ( ㉡ ).

✔ 답안 작성 방법 (xem giải thích tiếng Việt ở video dưới)
❍ 답안을 작성할 때는 담화의 앞뒤 내용을 잘 파악하는 것이 중요합니다. ㉠과 ㉡의 앞이나 뒤에 있는 문장들을 잘 살펴보고 내용이 자연스럽게 이어지도록 해야 합니다.
❍ 문장을 구성할 때는 중급 수준의 표현과 문법을 사용하도록 해야 합니다.
❍ ㉠의 경우 담화의 문맥에 적합한 ‘칭찬을 하다’와 ‘잘 성장하다’라는 표현에 ‘-(으)면 -(으)ㄹ 것이다’라는 문법을 사용해서 ‘칭찬을 하면 잘 성장할 것이다’와 같이 쓰면 5점을 받습니다. ㉡의 경우 문맥에 적합한 ‘아이들에게 칭찬을 자주 하다’라는 표현에 ‘-(으)ㄴ/는 것이 좋다’라는 문법을 사용해서 ‘아이들에게 칭찬을 자주 하는 것이 좋다.’와 같이 쓰면 5점을 받습니다.
❍ 문맥에 맞는 답안을 쓰더라도 초급 수준의 문법을 사용할 경우 감점이 됩니다.
❍ 담화의 문맥에 적합하지 않은 표현이나 문법을 사용해서 쓰면 감점이 됩니다.
철자법이 정확하지 않으면 감점이 됩니다.
❍ 다양한 장르의 글을 읽으면서 내용을 어떻게 전개시키는지, 문장과 문장을 어떻게 연결하는지, 각각의 담화 표지는 어떤 기능을 하는지 등을 알아 두면 도움이 됩니다.

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NỘI DUNG VIẾT CÂU 52 TỪ VIỆN GIÁO DỤC

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận