Review đề thi TOPIK 76 (đang cập nhật)

Các bạn bên Hàn Quốc vừa thi xong kì thi TOPIK 76, blogkimchi.com đang update những chia sẻ và đề thi mà các bạn nhớ lại được.

Các bạn cùng tham khảo nhé.

Trước tiên là đề thi Viết, các bạn cùng check xem có đúng đề chưa ạ?

Đề thi được chia sẻ cộng đồng ôn thi TOPIK đông đảo trên facebook là Hội giải đề TOPIK II. Các bạn theo dõi nha!

Click xem đáp án câu 51

ㄱ: 왔을 때/ 왔기 때문에

ㄴ: 있으면 좋겠습니다 / 있었으면 좋겠습니다

Và đây là câu 52 của kì thi TOPIK 76, các bạn đối chiếu xem có thiếu, sai sót ở đâu nhé, vì thí sinh đi thi về nhớ được từng này nên mình tạm up trước cho cả nhà hóng, còn đâu sửa sau :))

Click xem đáp án câu 52

ㄱ: 느끼게 된다

ㄴ: 해소하는 데에 

Click xem đáp án câu 53

인주경제연구소에서 중고물품 거래 앱의 사용 현상에 대한 조사를 실시하였다. 조사결과를 살펴보면 우선 2015년에 3곳에 그쳤던 서비스 가능 지역은 2020년에 6500곳으로 급증하였다. 한편, 총거래액은 2015년에 2억 원으로 3500배 증가하였다. 이러한 중고물품 거래 앱의 사용 증가의 원인으로 이웃과의 직접 거래로 말미암아 신뢰 향상을 들 수 있다. 이러한 영향은 지속적으로 이어진 다면 2025년에 서비스 가능 지역은 8천여 곳에 도달할 것으로 전망된다.

Click xem đáp án câu 54 tham khảo

기부란 도움이 필요한 사람이나 단체에 가지고 있는 돈이나 물건 등을 대가 없이 내놓는 것을 말하다. 사람들이 기부를 하는 지진으로 갑자기 집을 잃은 사람들이나 부모가 없는 아이들과 같은 사람들에게 여러 방면에게 도움을 주기 위해서이다.

그런데 과거에는 기부라고 하면 돈을 내는 것이라고 생각했지만 최근에는 돈이 아니더라도 다양한 방법으로 기부를 하는 사람들이 많아지고 있다. 먼저 재능기부를 들 수 있다. 예를 들어 미용사가 자신의 재능인 머리를 자르는 기술을 이용하여 주말에 간단한 노인들이나 아이들의 머리를 무료로 잘라 주는 것이다. 다음으로 물건을 구매함으로써 기부를 하는 방법도 있다. 그것은 ‘포인트’ 기부라고도 하는데 카드로 물건을 사면 금액의 1% 정도가 포인트로 쌓여서 어려운 이웃에게 사용되기도 한다.

기부는 남을 돕는 행위이지만 기부를 한 사람들은 대부분 ‘자신의 행복을 위해서’라고 말하는 경우가 많다. 사람들은 다른 사람들로부터 무엇을 받았을 때도 행복함을 느끼지만 자신이 가진 것을 다른 사람에게 나누어 주었을 때 더 큰 행복을 느끼는 경우가 많기 때문이다. 이처럼 사람들은 기부를 통해 자신이 가진 재능이나 작은 행동이 누군가에게 도움이 된다고 생각하고 행복을 느낄 것이다.

CẬP NHẬT VỀ MÔN 읽기 theo chia sẻ từ các bạn thi TOPIK trong Hội giải đề TOPIK II như sau (để tham khảo)!

Mình đã lội gần 600 cmt trong Hội giải đề để tóm lược lại như sau :)) Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhé!

CÂU NGỮ PHÁP THI VÀO:

ngữ pháp câu 1 chọn 보다가

ngữ pháp 는 한 chọn 다면

ngữ pháp 마련이다 chọn 게 돼 있다

Câu này giống như mình đã share, list 45 cụm ngữ pháp đồng nghĩa TOPIK hay gặp.

ngoài ra có xuất hiện 기도 하다, 셈이다

Câu 5-6-7-8 có:

반짝반짝 chọn 화장품

약과 우유 함께 chọn 주의 사항

화면이 넓고 chọn 영화관

CÂU LIÊN TỪ 19 THI VÀO:

또한

CÂU TỤC NGỮ 21 THI VÀO:

산 넘어 산 

그림의 떡

CÂU CẢM XÚC 23, 42 THI VÀO:

떨리다, 애타다

ngoài ra có xuất hiện 긴장스럽다, 서운하다

CÂU TIÊU ĐỀ BÁO 25~27 THI VÀO:

전기….충전 설치 느릿

ĐANG UPDATE, bạn QUAY LẠI SAU NHÉ!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận