Hướng dẫn Viết TOPIK 쓰기 câu 51 chính thức từ Viện giáo dục topik.go.kr

Viện giáo dục quốc gia Hàn Quốc (viết tắt NIEED) – cơ quan chủ quản tổ chức kì thi TOPIK đã công khai hướng dẫn Viết câu 51 TOPIK 쓰기 để lấy điểm tối đa. Cùng xem nhé!

Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu bố cục bài thi Viết TOPIK trước nhé! Câu 51 có tổng 10 điểm, điền vào 2 chỗ trống ㄱ và ㄴ, mỗi ý 5 điểm. Tuy nhiên, thí sinh hay bị mất điểm ở câu 51 do các lỗi sai cơ bản khi viết cực kì đáng tiếc.

Dưới đây là bài hướng dẫn viết TOPIK câu 51 của Viện giáo dục Hàn Quốc, các bạn cùng tham khảo để Viết lấy điểm tối đa nhé.

Ví dụ mẫu của Viện giáo dục (NIEED)

51.

초대합니다
한 달 전에 이사를 했습니다.
그동안 집안 정리 때문에 정신이 없었는데 이제 좀 정리가 됐습니다.
그래서 저희 집에서 ( ㉠ ). ( ㉡ )?
그 시간이 괜찮으신지 연락 주시면 감사하겠습니다.

Cách làm bài theo hướng dẫn của Viện như sau:

✔ 답안 작성 방법 (xem giải thích tiếng Việt ở video dưới)
❍ 답안을 작성할 때는 담화의 앞뒤 내용을 잘 파악하는 것이 중요합니다. ㉠과 ㉡의 앞이나 뒤에 있는 문장들을 잘 살펴보고 내용이 자연스럽게 이어지도록 해야 합니다.
❍ 문장을 구성할 때는 중급 수준의 표현과 문법을 사용하도록 해야 합니다.
❍ ㉠의 경우 담화의 문맥에 적합한 ‘집들이를 하다’라는 어휘와 ‘-(으)ㄹ까 하다’, ‘-(으)ㄹ 생각입니다’ 등의 문법을 사용해서 ‘집들이를 할까 합니다.’, ‘집들이를 할 생각입니다’와 같이 쓰면 5점을 받습니다. ㉡의 경우 문맥에 적합한 ‘○월 ○일 ○시’에 ‘오다’, ‘어떻다’, ‘시간이 되다’라는 표현과 ‘-(으)시겠습니까?’, ‘-(으)신지요?’ 등의 문법을 사용해서 ‘○월 ○일 ○시에 와 주시겠습니까?’, ‘○월 ○일 ○시에 시간이 괜찮으신지요?’와 같이 쓰면 5점을 받습니다.
❍ 문맥에 맞는 답안을 쓰더라도 초급 수준의 문법을 사용할 경우 감점이 됩니다.
❍ 담화의 문맥에 적합하지 않은 표현이나 문법을 사용해서 쓰면 감점이 됩니다.
❍ ㉠의 경우 초급 수준의 문법인 ‘-고 싶다’, ‘-(으)ㄹ 것이다’ 등을 사용하거나 적확하지 않은 문법인 ‘-기로 하다’ 등을 사용해서 문장을 만들면 감점이 됩니다. ㉡의 경우 격식적이지 않은 문법인 ‘-(으)ㄴ가요?’, ‘-아/어요’ 등을 사용해서 문장을 만들면 감점이 됩니다.
철자법이 정확하지 않으면 감점이 됩니다.
❍ 생활에서 자주 접할 수 있는 광고문이나 안내문 등을 읽어 보고 어떤 내용으로 구성하는지, 어떤 표현과 문법을 사용하는지 알아 두면 도움이 됩니다.

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NỘI DUNG VIẾT CÂU 51 TỪ VIỆN GIÁO DỤC

Các bạn hãy xem kĩ video và rút kinh nghiệm cho bản thân nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận