Hiểu đơn giản về ngữ pháp 고 있다

Ngữ pháp 고 있다 gắn vào sau động từ cho biết một hành động chuyển động nào đó đang được tiếp tục.

Cấu trúc ngữ pháp 고 있다

Ngữ pháp 고 있다 gắn vào sau động từ cho biết một hành động chuyển động nào đó đang được tiếp tục. “Đang..

저는 책을 읽고 있어요. Tôi đang đọc sách.

Không giống như trong tiếng Việt, nếu trong tiếng Việt bạn bỏ từ “đang..” trong một câu như: tôi đang đi, tôi đang nghe, tôi đang nói thì câu nói của bạn sẽ  mất đi ý nghĩa truyền đạt. Còn trong tiếng Hàn ở dạng dạng nói trần thuận thông thường có thể lược bỏ cụm “고 있다” mà vẫn đủ nghĩa diễn đạt là đang làm gì đó.

저는 책을 읽고 있어요. Hay 저는 책을 읽어요. đều đúng đều mang nghĩa như nhau.

[adinserter block=”17″]

고 있다 – Không được dùng ở thì quá khứ, nghĩa là không đi với (았/었/했) tuy nhiên nó có thể được dùng để chỉ một hành động tại một thời điểm định tính được – giới hạn được và hành động tại thời điểm đó bạn cần phải nói ra để người nghe hiểu.

저는 일요일 오후에 집에서 책을 읽고 있었요. (X) Chiều hôm chủ nhật tôi đã ở nhà đọc sách – Việc bạn đã đọc sách trong quá khứ chỉ cần nói 저는 일요일 오후에 집에서 책을 읽었어요 (O).

Nhưng nếu trong trường hợp tiếp theo đây bạn cần nói rõ tại thời điểm đó bạn đã làm gì thì dùng quá khứ được:

저는 일요일 오후에 집에서 책을 읽고 있었요. 그런데 그때 친구가 찾아왔어요. (O) Chiều hôm chủ nhật khi tôi đang đọc sách thì bạn tôi tìm đến.

[adinserter block=”21″]

Chúng ta xem thêm một vài ví dụ dùng với 고 있다:

1) 가: 전공이 뭐예요?

Chuyên ngành của cậu là gì?

나: 저는 한국어를 전공하고 있어요.

Mình đang học chuyên ngành Tiếng Hàn

2) 가: 학생이세요?

Học sinh phải không? [adinserter block=”19″]

나: 아니요, 회사에 다니고 있어요.

Không, tôi đang đi làm công ty rồi.

3) 가: 어제 오후 세 시에 워 했어요?

Chiều hôm qua 3 giờ đã làm gì thế?

나: 도서관에서 책을 읽고 있었어요? 그런데 왜요?

Lúc đó đang đọc sách trong thư viện, sao thế?

» Đọc thêm phân biệt cách dùng giữa 고 있다 và 아/어/해 있다.

Từ khoá: ngữ pháp 고 있다, cách dùng 고 있다, 고 있다 và 아/어/해 있다, hiện tại tiếp diễn tiếng hàn, đang làm gì đó tiếng hàn..

4.6/5 - (5 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận