Đọc hiểu nhanh ngữ pháp (으)ㄴ/는 커녕: Nói gì tới, huống chi…

Đọc hiểu một cách đơn giản về ngữ pháp (으)ㄴ/는 커녕 – Nói gì tới, huống chi . Loạt bài 150 ngữ pháp tiếng hàn thông dụng hiểu nhanh một cách đơn giản, để xem các bài ngữ pháp số trước bạn xem danh sách bên dưới. ( tải pdf ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng )

Cách dùng ngữ pháp tiếng Hàn (으)ㄴ/는 커녕

(으)ㄴ/는 커녕 – Nói gì tới, huống chi…Thường được dùng làm trợ từ bổ trợ khi giao tiếp trong tiếng Hàn. Dùng cấu trúc này để phủ định một vấn đề, một hành động nào mà đối phương đưa ra. (nói gì đến …), (… gì chứ…) (gì đâu…) Đồng thời vế sau đưa ra một vấn đề, nhu cầu có tiêu chuẩn thấp hơn cái mà đối phương đưa ra, với ý nghĩa là: ‘đến cả cái có tiêu chuẩn thấp hơn ở vế thứ hai mà còn không thực hiện được thì nói gì đến cái có tiêu chuẩn cao hơn ở vế trước.

TIP1: Ngữ pháp tương đồng có thể thay thế Danh từ+ 은.는 고사하다 hoặc Động từ +기는 고사하다.

1. Danh từ đi với (으)ㄴ/는 커녕

만원은 커녕 천원도 없다.

Nói gì đến 10000 won một 1000 cũng khg có. (만원 → tiêu chuẩn cao hơn chủ thế khác/ 천원 → tiêu chuẩn thấp hơn chủ thể đang nói)

저는 해외 여행은커녕 phuquoc에도 못 가보았습니다.

Phú quốc tôi còn chưa được đi chứ đừng nói chi du lịch nước ngoài. (해외 여행 → phuquoc여행)

칭찬은커녕 야단만 맞았어요.

Toàn bị chửi không nói gì đến khen (칭찬 → 야단)

가: 이런 날씨에 비가 확 내리면 얼마나 시원할까?

Thời tiết này, giá mà mưa một trận thì mát mẻ biết bao.

나: 비는커녕 구름조차 끼지 않는다.

Nói gì đến mưa, đến mây còn chẳng có nữa là.

Xem thêm về ngữ pháp 기는 하지만

2. Động tính từ + 기는커녕

아들하고 대화는커녕 얼굴 본지도 한참 되었다.

Lâu rồi chưa được gặp con trai mình nữa là đối thoại với nó.

밥을 먹기는 커녕 물도 못 마십니다.

Nói chi đến ăn cơm nước cũng khg uống nổi.

가: 방학 동안 돈을 많이 벌었겠네요?

Kỳ nghỉ chắc cậu kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?

나: 돈을 벌기는커녕 여행을 갔다오느라 있는 돈도 다 썼어요.

Nói gì đến kiếm tiền, mình đi du lịch còn tiêu sạch số tiền đang có kia kìa.

날씨가 좋기는커녕 구름이 많이 꼈어요.

Mây giăng nhiều như vầy nói gì là thời tiết đẹp

돈이 남기는커녕 모자라서 보탰어요.

Không những không thừa mà còn bị thiếu tiền nên tôi đã bù vào.

(Ngữ pháp (으)ㄴ/는 커녕)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: