Cách hiểu nhanh về ngữ pháp (으)ㄴ 지

Đuôi ~은지/는지/ㄴ지 chủ·yếu dùng với các động·từ liên·quan đến hiểu·biết (biết (알다), không biết (모르다)), suy·đoán, thông·báo, suy·nghĩ (생각하다),…để diễn·đạt ý·nghĩa không chắc·chắn, băn·khoăn  “hay không”, “có hay không”, “hay chưa”.

Cập nhật (30/10/2020) Blog đã soạn bài viết khác chi tiết hơn về cấu trúc 는지 -은지 -ㄴ지 này. Các bạn đọc xong bài này có thể tham khảo tiếp trong bài cấu trúc ngữ pháp -는지 -은지 -ㄴ지(Phần 2) nhé.

1. Trường hợp 1 V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)

Đuôi ~은지/는지/ㄴ지 chủ·yếu dùng với các động·từ liên·quan đến hiểu·biết (biết (알다), không biết (모르다)), suy·đoán, thông·báo, suy·nghĩ (생각하다),…để diễn·đạt ý·nghĩa không chắc·chắn, băn·khoăn  “hay không”, “có hay không”, “hay chưa”.

Ngoài ra đuôi này còn dùng với các từ như 누구 (ai), 어디 (ở đâu), 어떻게 (làm thế nào), 왜 (vì·sao), 언제 (khi nào), 뭐 (cái gì) và 얼마나 (bao·nhiêu) để đánh dấu kết·thúc câu hỏi bên trong một câu phức.

Ví dụ:

1. 이 사람 누구인지 아세요? = Anh có biết người này là ai không ạ?

2. 이거 괜찮은지 봐 주세요! = Hãy xem giúp tôi cái này có ổn không!

3. 뭐 사고 싶은지 말해 주세요! = Hãy nói cho tôi biết bạn muốn mua gì!

4. 내일 우리 만날 수 있는지 알고 싶어요. = Tôi muốn biết ngày mai chúng·ta có·thể gặp nhau hay không.

5. 제가 왜 걱정하는지 몰라요? =  Anh không biết tại·sao tôi lo·lắng à?

2. Trường hợp 2 -(으)ㄴ 지 + Thời gian + 되다/ 지나다/ 넘다: Đã bao lâu từ khi làm một việc gì đó.

Có nghĩa là đã bao lâu từ khi bạn làm một việc gì đó. 되다 có nghĩa là trở nên/ trở thành, thỉnh thoảng chúng ta dùng 지나다, 넘다 có nghĩa là ‘trôi qua, trải qua (khoảng thời gian)’.

Cho ví dụ về sự kết hợp này,

공부하다(kết thúc bởi nguyên âm) + ㄴ 지 + 2년 + 되다. Ví dụ: 공부한 지 2년 됐어요.

먹다(kết thúc bởi phụ âm) + 은 지 + 30분 + 되다. Ví dụ: 먹은 지 30분밖에 안 됐어요.

ví dụ,

한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요?

Bạn học tiếng Hàn được bao lâu rồi?

한국어를 공부한 지 1년 됐어요.

Tôi đã học tiếng Hàn được một năm rồi.

이 책은 안 읽은 지 10년도 넘었어요.

Cũng đã mười năm rồi từ khi tôi đọc cuốn sách này.

그 사람하고 연락을 안 한 지 5년이 지났어요.

Đã 5 năm trôi qua từ ngày tôi liên lạc với người đó.

친구하고 싸운 지 한 달이 넘었어요.

Đã một tháng trôi qua từ khi tôi đánh nhau với một người bạn.

4/5 - (17 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chau Minh Tri <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">1</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Bạn đọc
Chau Minh Tri (1)
10 months ago

ㄴ 지 viết cách và ㄴ/는지 viết liền là hai ngữ pháp khác nhau