Cấu trúc bài thi nói TOPIK 말하기(kèm đề minh họa)

Cấu trúc bài thi TOPIK 말하기 có 6 câu hỏi, bạn sẽ có thời gian chuẩn bị và thời gian trả lời nhé! Cùng xem đề TOPIK 말하기 minh họa.

Như ở bài Giới thiệu về bài thi TOPIK 말하기 (ai chưa đọc thì vào đọc nhé) mà blogkimchi.com đã đăng tải thì bố cục bài thi nói TOPIK sẽ có 6 câu hỏi như sau:

문항구성 Cấu trúc bài thi nói TOPIK

Câu hỏi số Nội dung thi Thời gian chuẩn bị Thời gian trả lời
1 Trả lời câu hỏi 20 giây 30 giây
2 Nhìn tranh và đóng vai nhân vật 30 giây 40 giây
3 Nhìn tranh và nói chuyện 40 giây 60 giây
4 Hoàn thành đối thoại 40 giây 60 giây
5 Phân tích tư liệu (biểu đồ) 70 giây 80 giây
6 Nêu ý kiến (nghị luận) 70 giây 80 giây

Cụ thể từng câu kèm đề minh họa như sau:

1.Câu hỏi số 1: Dạng bài Trả lời câu hỏi

Mức độ: Sơ cấp

Biểu điểm: 9 điểm

 • Nghe và đáp đơn giản về những chủ đề tình huống thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.
 • Nghe và đáp cơ bản liên quan đến bản thân, người hay sự vật gần gũi xung quanh, cuộc sống thường ngày hay kế hoạch…
 • Nghe câu hỏi ngắn và có 20s chuẩn bị câu trả lời. Sau khi tiếng “Bíp” vang lên thì trả lời trong vòng 30s.

Đề thi minh họa câu hỏi số 1 bài thi 말하기

Đề bài: 질문을 듣고 대답하십시오. 20초 동안 준비하십시오. ‘삐’ 소리가 끝나면 30초 동안 말하십시오.

Câu hỏi: 취미가 뭐예요? 그 취미에 대해 이야기하세요.

Đáp án tham khảo: 제 취미는 영화 보기예요. 저는 시간 있을 때 영화관에 가요. 집에서도 영화를 자주 봐요. 저는 재미있는 영화를 좋아해요. 슬픈 영화도 잘 봐요. 저는 이번 주말에 친구와 함께 영화관에 갈 거예요.

Hướng dẫn cách ôn tập câu số 1

Học trước những biểu hiện khi giao tiếp về các chủ đề như bản thân, gia đình, bạn bè, người thân, kế hoạch đơn giản hay trải nghiệm của mình…

Nên luyện nói nhiều câu về các chủ đề cơ bản.

Sử dụng tối đa thời gian trả lời, luyện tập phát âm và ngữ điệu chính xác, tốc độ nói phù hợp.

2. Câu hỏi số 2: Dạng bài Nhìn tranh và đóng vai nhân vật

Mức độ: Sơ cấp

Biểu điểm: 9 điểm

 • Thí sinh sẽ được đưa cho một bức tranh về các chủ đề thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Xem tranh đó, nghe câu hỏi đơn giản và đóng vai nhân vật theo đề bài yêu cầu.
 • Bức tranh và câu hỏi sẽ được cho đa dạng như nơi sống, môi trường, shopping, trang thiết bị công cộng, giao thông đại chúng …
 • Nghe câu hỏi được đưa ra cùng với bức tranh và chuẩn bị trả lời trong 30s. Sau khi tiếng “Bíp” vang lên, thí sinh có 40s để trả lời.

Đề thi minh họa câu hỏi số 2 bài thi 말하기

Đề bài: 그림을 보고 질문에 대답하십시오. 30초 동안 준비하십시오. ‘삐’ 소리가 끝나면 40초 동안 말하십시오.

Câu hỏi như ảnh sau đây: 

Đáp án tham khảo: 아니요, 기사님. 학교 안에 있는 기숙사까지 가 주세요. 정문으로 들어가면 사거리가 나오는데, 거기에서 왼쪽으로 가시면 돼요. 가다 보면 도서관이 나와요. 도서관을 지나서 조금 가면 오른쪽에 작은 길이 있어요. 그 길로 조금 가면 왼쪽에 기숙사가 있어요. 그 앞에서 내려 주세요.

Trong đề thi minh họa này, bạn sẽ đóng vai cô gái ngồi trên xe taxi và nói chuyện với chú lái xe. Theo đề bài thì bạn phải nghe câu hỏi về điểm xuống và chỉ đường cho lái xe.

Hướng dẫn cách ôn tập câu số 2

Học trước những từ vựng cơ bản khi giao tiếp giới thiệu các nội dung mới hoặc nói về tình huống thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Nên luyện nói nhiều câu về các chủ đề cơ bản.

Sử dụng tối đa thời gian trả lời, luyện tập phát âm và ngữ điệu chính xác, tốc độ nói phù hợp.

3. Câu hỏi số 3: Dạng bài Nhìn tranh và nói chuyện

  Mức độ: Trung cấp

  Biểu điểm: 12 điểm

 • Nhìn tranh liên quan đến các chủ đề xã hội thân thuộc, miêu tả hành động hoặc tình huống của nhân vật trong tranh và tường thuật lại sự việc theo thứ tự các bức tranh mà đề bài cho.
 • Thí sinh sẽ được cho xem các bức tranh đa dạng liên quan đến các tình huống mà mình có thể trải qua thường ngày như trường học, nơi làm việc, sinh hoạt văn hóa…Thí sinh sẽ phải miêu tả tình huống và các sự kiện trong tranh và cấu thành bài nói của mình.
 • Có 40s để chuẩn bị và sau khi tiếng “Bíp” vang lên, thí sinh phải thu âm câu trả lời trong vòng 60s.

Đề thi minh họa câu hỏi số 3 bài thi 말하기

Đề bài: 그림을 보고 순서대로 이야기하십시오. 40초 동안 준비하십시오. ‘삐’ 소리가 끝나면 60초 동안 말하십시오.

Câu hỏi như ảnh sau:

Đáp án tham khảo: 춤 경연 대회가 얼마 남지 않았어요. 민수 씨와 친구들은 땀을 흘리며 열심히 대회를 준비했어요. 드디어 대회 날이 되었어요. 무대에 올라가기 전에 민수 씨와 친구들은 다른 팀의 공연을 보면서 무척 긴장을 했어요. 하지만 무대에 올라가고 나서 민수 씨 팀은 하나도 떨지 않고 정말 멋있게 춤을 췄어요. 사람들도 소리를 지르며 즐거워했어요. 경연이 모두 끝난 후에 시상식을 했는데 민수 씨 팀이 1등을 했어요. 친구들은 정말 기뻐했고 민수 씨도 너무 좋아서 눈물이 났어요.

Ở câu số 3 này thì thí sinh sẽ quan sát 4 bức tranh được đánh số theo thứ tự và sâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Hướng dẫn cách ôn tập câu số 3

Học các biểu hiện cần thiết để miêu tả, tường thuật, cấu thành các chủ đề thường xuyên trải qua trong cuộc sống hàng ngày như sinh hoạt trường học, công sở hay sinh hoạt văn hóa, giải trí…

Suy nghĩ về các tình huống đa dạng liên quan đến các chủ đề ở trình độ trung cấp như là làm gì ở đâu, với ai, như nào, tại sao… và luyện tập tạo câu, hoàn thành cuộc nói chuyện.

Sử dụng tối đa thời gian trả lời, luyện tập phát âm và ngữ điệu chính xác, tốc độ nói phù hợp và không gây ra vấn đề gì khi truyền đạt ý nghĩa.

4. Câu hỏi số 4: Dạng bài Hoàn thành hội thoại

  Mức độ: Trung cấp

  Biểu điểm: 12 điểm

 • Đánh giá khả năng ứng đáp phù hợp với lời nói của đối phương theo đúng mạch hội thoại.
 • Nghe cuộc hội thoại của Nam và Nữ ở tình huống xã hội và hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách ứng đáp thích hợp với lời nói của đối phương (có thể vai Nam hoặc vai Nữ theo hội thoại)
 • Sau khi nghe đề bài và hội thoại sẽ có 40s chuẩn bị và trả lời trong vòng 60s.

Đề thi minh họa câu hỏi số 4 bài thi 말하기

Đề bài: 대화를 듣고 이어서 말하십시오. 40초 동안 준비하십시오. ‘삐’ 소리가 끝나면 60초 동안 말하십시오.

Câu hỏi như ảnh sau: 

Đáp án tham khảo: 안내문을 설치해도 문제가 해결될 것 같지는 않아요. 아이들은 안내문을 잘 읽지 않고, 또 놀이터에는 글을 잘 모르는 어린 아이들도 많이 오잖아요. 놀이터는 아이들이 안전하고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 곳이어야 된다고 생각해요. 그렇기 때문에 아이들에게 위험할 수 있는 운동 기구를 놀이터에 설치하는 건 안 좋은 것 같아요. 어른들을 위한 운동 기구는 놀이터가 아닌 다른 장소에 설치하면 좋겠어요.

Câu hỏi số 4 này thì bạn sẽ nghe một hội thoại có sẵn, hội thoại sẽ dừng lại ở câu hỏi của nhân vật Nam và bạn phải tiếp tục hội thoại trong vai nhân vật Nữ nhé!

Hướng dẫn cách ôn tập câu số 4

Học trước những từ vựng và kĩ năng cần thiết để đối thoại đa dạng trong các tình huống chính thức hoặc không chính thức(?), về những việc đơn giản hay quan trọng như đề xuất ý kiến, đưa ra lời khuyên, từ chối người khác…

Luyện tập nói đúng với mạch chuyện sau khi nắm bắt nội dung cuộc hội thoại.

Sử dụng tối đa thời gian trả lời, luyện tập phát âm và ngữ điệu chính xác, tốc độ nói phù hợp. 

5. Câu hỏi số 5: Dạng bài Phân tích tư liệu (biểu đồ)

  Mức độ: Cao Cấp

  Biểu điểm: 15 điểm

 • Nhìn và phân tích tư liệu về các chủ đề xã hội hoặc các chủ đề trừu tượng như kinh tế, khoa học, phương tiện thông tin đại chúng, văn hóa, nghệ thuật, chính trị, môi trường; câu hỏi đánh giá thí sinh có thể nêu ra ý kiến mang tính chất phê phán của bản thân hay không.
 • Nhìn tài liệu và chuẩn bị trong 70s, sau khi tiếng “Bíp” vang lên, thí sinh có 80s để trả lời.

Đề thi minh họa câu hỏi số 5 bài thi 말하기

Đề bài: 자료를 설명하고 의견을 제시하십시오. 70초 동안 준비하십시오. ‘삐’ 소리가 끝나면 80초 동안 말하십시오.

Câu hỏi như ảnh sau: 

Đáp án tham khảo:

자료에 따르면 2010년부터 2020까지 10년간 인터넷 금융 거래 이용률은 25%에서 60%까지 증가했는데 같은 기간 은행 지점 수는 천 개 이상 줄었습니다. 이러한 변화가 나타난 이유는 스마트폰과 같은 전자 기기를 통해 손쉽게 금융 거래를 할 수 있는 환경이 조성되었기 때문입니다. 과거에는 은행에 직접 방문해서 처리하던 일들을 지금은 인터넷으로 하는 경우가 많아지다 보니 은행 지점의 필요성이 적어지면서 지점 수가 줄어들게 된 것입니다.

이러한 현상이 사회에 미치는 영향은 부정적 측면과 긍정적 측면에서 살펴볼 수 있습니다. 은행 지점이 크게 줄어든 것은 인터넷을 잘 다루지 못하는 사람들에게는 매우 큰 불편함을 느끼게 할 것이고, 은행 일자리가 줄어들게 할 가능성이 있다는 부정적 영향을 예상할 수 있습니다. 반면, 은행의 입장에서는 지점 유지 비용을 줄일 수 있고 이를 미래지향적 금융 거래 시스템을 구축하는 데 투입함으로써 경쟁력 향상을 이룰 수 있다는 긍정적 영향도 예상해 볼 수 있습니다.

Câu hỏi số 5 này tương tự bài biểu đồ câu 53 ở môn Viết TOPIK. Nếu bạn đã làm tốt câu 53 bài thi Viết TOPIK rồi thì không quá khó khăn ở câu này đâu nha! 

Hướng dẫn cách ôn tập câu số 5

Nhìn và giải thích các tư liệu thực tế về các chủ đề xã hội và một số chủ đề trừu tượng (biểu đồ, poster, tiêu đề báo chí …), thí sinh cần học trước các từ vựng và biểu hiện điển hình để nêu ra ý kiến của bản thân.

Tiếp cận nhiều tư liệu thực tế đa dạng, tập đưa ra ý kiến của bản thân một cách nhất quán.

Sử dụng tối đa thời gian trả lời, phát âm chính xác và ngữ điệu tự nhiên ở mức cao cấp, duy trì tốc độ phù hợp và truyền đạt nội dung một cách chính xác.

6. Câu hỏi số 6: Dạng bài Nêu ý kiến (nghị luận)

  Mức độ: Cao Cấp

  Biểu điểm: 15 điểm

 • Đưa ra ý kiến của bản thân một cách logic về các lĩnh vực chuyên môn hoặc nội dung trừu tương, hay các vấn đề xã hội; đưa ra lập trường đồng ý hay phản đối.
 • Nghe câu hỏi và chuẩn bị trong 70s, sau khi tiếng “Bíp” vang lên thí sinh có 80s để trả lời.

Đề thi minh họa câu hỏi số 6 bài thi 말하기

Đề bài: 질문을 듣고 의견을 제시하십시오. 70초 동안 준비하십시오. ‘삐’ 소리가 끝나면 80초 동안 말하십시오.

Câu hỏi như sau: 리더는 자신이 속한 조직을 이끄는 사람입니다. 리더의 생각과 행동은 조직은 물론 그 조직에 속한 구성원 전체에게 영향을 미칩니다. 훌륭한 리더의 조건은 무엇이라고 생각합니까? 리더가 갖춰야 할 조건 두 가지와 그 근거를 말하십시오.

문제이미지

Đáp án tham khảo:

리더가 어떤 사람인가에 따라 조직이 발전할 수도 있고 또 그렇지 않을 수도 있는데요. 저는 좋은 리더는 우선 정확한 판단력이 있어야 한다고 생각합니다. 리더는 자주 결정을 내려야 하는 순간을 만나게 됩니다. 예를 들면 어떤 사람에게 무슨 일을 맡길지, 조직이 무슨 일을 먼저 처리해야 할지와 같은 것들이죠. 그때 리더의 판단에 따라 일의 성패가 결정됩니다. 그러니까 리더는 어떤 일이 가장 신속하고 합리적인 방향으로 진행되도록 잘 판단할 수 있어야 됩니다.

그 다음은 추진력입니다. 아무리 뛰어난 안목으로 훌륭한 판단을 했더라도 추진력이 없으면 소용이 없습니다. 일을 하다 보면 일이 계획대로 진행되지 않거나 생각지도 못했던 난관에 부딪히게 되기도 합니다. 그럴 때 리더는 구성원들의 힘을 한데로 모아 일을 계속 진행시킬 수 있어야 됩니다.

저는 판단력과 추진력, 이 두 가지가 리더가 갖추어야 하는 가장 중요한 조건이라고 생각합니다.

Câu số 6 này giống như câu 54 bài viết nghị luận nhỉ? Quả là câu khó nhất trong đề thi. Các bạn hãy xem các bài nghị luận câu 54 TOPIK mẫu tại blogkimchi.com để tích lũy thêm vốn từ nha.

Hướng dẫn cách ôn tập câu số 6

Học đa dạng các tri thức, từ vựng, biểu hiện về các chủ đề đa dạng để có thể đưa ra ý kiến của bản thân về các đề tài xã hội, trừu tượng ở mức độ cao cấp.

Sử dụng từ vựng và ngữ pháp đa dạng, mạch lạc, đưa ra căn cứ và nói một cách có sức thuyết phục.

Phát âm và ngữ điệu tự nhiên để đối phương dễ hiểu, duy trì tốc độ nói thích hợp.

Vậy là các bạn đã nắm được Cấu trúc bài thi TOPIK 말하기 rồi đúng không nhỉ? Theo dõi (click để xem) lịch thi TOPIK 말하기 tại blogkimchi.com nhé!

VIDEO MÔ PHỎNG NHƯ SAU:

5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận