12 giờ ago no Comment

Loạt bài tập trắc nghiệm để bổ túc từ vựng trung cấp hỗ trợ ôn tập học thi TOPIK II. Nội dung đầy đủ có dịch chi tiết đáp án. […]

19 giờ ago no Comment

Luyện dịch Hàn Việt. Tiếp bài viết trong loạt bài luyện tập đọc hiểu và học từ vựng. Để xem các bài trước các bạn xem danh sách bên dưới […]

2 ngày ago no Comment

Loạt bài làm bài tập 10 câu trắc nghiệm củng cố ôn tập từ vựng trung cấp TOPIK II bước sang ngày thứ 9. Số View xem loạt bài này […]

2 ngày ago no Comment

Tài liệu này được tổng hợp biên saon và chia sẻ bởi Trung tâm tiếng Hàn The Korean School. Thay mặt những người sử dụng nguồn tài liệu gửi lời […]

2 ngày ago no Comment

Bài viết này sẽ giúp các bạn hình dung ra cách dùng của 자기 và 자신 làm sao cho phù hợp. ➥ 자기: có nghĩa là “mình“, chỉ người thứ […]

2 ngày ago no Comment

Luyện dịch Hàn Việt. Tiếp bài viết trong loạt bài luyện tập đọc hiểu và học từ vựng. Để xem các bài trước các bạn xem danh sách bên dưới […]

3 ngày ago no Comment

Loạt bài làm bài tập 10 câu trắc nghiệm củng cố ôn tập từ vựng trung cấp TOPIK II bước sang ngày thứ 8. Không biết ngày thứ 8 còn […]

3 ngày ago no Comment

Luyện dịch Hàn Việt. Tiếp bài viết trong loạt bài luyện tập đọc hiểu và học từ vựng. Để xem các bài trước các bạn xem danh sách bên dưới […]

4 ngày ago no Comment

Luyện dịch Hàn Việt. Tiếp bài viết trong loạt bài luyện tập đọc hiểu và học từ vựng. Để xem các bài trước các bạn xem danh sách bên dưới […]

4 ngày ago no Comment

Loạt bài làm bài tập 10 câu trắc nghiệm củng cố ôn tập từ vựng trung cấp TOPIK II bước sang ngày thứ 7. Những ngày đầu rất đông các […]