Bài mẫu Câu 54 TOPIK II 쓰기 – Chủ đề “안락사 – Ch.ết nhân đạo”

Chào các bạn, trong bài viết này Blog sẽ cùng các bạn đọc và dịch một bài đáp án mẫu câu 54 Topik 쓰기 nhé. Nội dung bài viết gốc được ad lấy trong nội dung cuốn sách ôn thi viết topik có tên là 쓰기 100점 받자, sách này ôn luyện thi viết Topik rất hay có điều là sách hàn 100% nên không có tiếng Việt. À mà trên Blog đã có share file cuốn sách đó bạn nhé. Các bạn vào Tab #Sách ôn thi viết Topik tải nhé.

Bài viết hôm nay nói về 안락사 – Ch.ết nhân đạo, cách giúp những người bệnh đã không còn khả năng phục hồi vd như sống thực vật, ch.ết não, những người bị đau đớn do căn bệnh hiểm nghèo. Ch.ết nhân đạo là dùng thuốc tiêm, hay rút oxy để kết thúc đau đớn, nỗi khổ cho người bệnh.

Trước tiên chúng ta đọc phần đề bài đã nhé.

Đề bài Câu 54 쓰기

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600〜700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. (50점)

환자가 질병 등으로 고통받을 때 일정한 절차에 의하여 안락사를 시행하는 국가들이 있다. 그런데 사람의 생명을 두고 하는 이 행위에 대해서 찬. 반 의견이 팽 팽하게 대립하고 있다. 안락사의 긍정적인 측면과 부정적인 측면에는 어떤 것이 있는지, 또 안락사의 도입에 대해 어떻게 생각하는지 자신의 생각을 쓰라.

Có nhiều quốc gia khi người bệnh đau khổ vì một số căn bệnh thông qua các thủ tục họ tiến hành cái ch.ết nhân đạo. Tuy nhiên có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về hành động can thiệp tới sinh mạng của con người này. Bạn hãy viết ra suy nghĩ của bạn về mặt tích cực và tiêu cực của cái ch.ết nhân đạo là gì, và làm thế nào để áp dụng(thực thi) cái ch.ết nhân đạo.

Từ vựng gợi ý

가능성: Khả năng검토: Kiểm tra
고통: Đau khổ, khổ sở권리: Quyền hạn, có quyền
긍정적: Tích cực기적적: Kì tích
끊다: Cắt đứt, thôi, ngừng남용: Lạm dụng
논란: Bàn cãi, tranh luận덜어주다: Giảm bớt, san sẻ
도입하다: Đưa vào, ứng dùng vào마찬가지: Giống như, giống nhau
막다: Ngăn chặn무의미하다: Không có ý nghĩa, vô nghĩa
반대하다: Phản đối법적: Tính pháp luật, tính pháp lý
불가능하다: Không có khả năng비난하다: Phê phán, chỉ trích
비용: Chi phí사망: Tử vong
살인: Gi.ết người생존: Sinh tồn
시행: Thi hành, tiến hành안락사: Cái ch.ết nhân đạo
야기되다: Gây ra억지로: Một cách cưỡng ép
연장하다: Kéo dài, gia hạn의료행위: Hành vi chữa trị, việc chữa trị
의식불명: Bất tỉnh, không còn ý thức인위적: Tính nhân tạo, giả trân :v
입장: Lập trường존엄성: Tính thanh cao, sự tôn nghiêm
줄이다: Rút ngắn찬성하다: Tán thành
판단하다: Phản đối합의점: Điểm thống nhất(chung)
해치다: Gây hại, phá hủy환자: Người bệnh
회복: Hồi phục희박하다: Loãng, nông, yếu, hời hợt
맞서다: Đối đầu, đối kháng효용성: Tính hiệu quả
면밀하다: Kỹ lưỡng, tỉ mỉ

Gợi ý nội dung bố cục

[+] Mở bài: 안락사에 대한 논란의 배경 – Đặt vấn đề, đi vào vấn đề cái ch.ết nhân đạo.

[+] Thân bài: 안락사의 긍정적인 측면과 부정적인 측면 – Chỉ ra hai mặt tích cực và tiêu cực của cái ch.ết nhân đạo.

[+] Kết bài: 안락사 도입에 대한 견해 – Đưa ra quan điểm cá nhân, quan điểm về việc áp dụng, ứng dụng cái ch.ết nhân đạo vào trong thực tiễn.

Nội dung bài mẫu tham khảo

여러 국가에서 안락사를 도입하고 있지만, 회복 불가능한 사망 단계의 기준은 무엇인지, 의식불명의 환자 가 죽고 싶어 하는지를 판단할 수 있는 권리는 누구에게 있는지 등에 대한 논란이 계속되는 가운데 쉽사리 합의점을 찾지 못하고 있다.

안락사의 시행을 반대하는 입장에서는 안락사가 생명을 인위적으로 끊는 것이기 때문에 살인행위나 마찬가지라며 비난하고 있고, 반대로 찬성하는 쪽에서는 생명을 억지로 연장하는 것은 환자의 존엄성을 해치는 것이기 때문에 안락사를 도입해야 한다고 맞서고 있다.

안락사의 긍정적인 측면으로는 안락사가 환자의 고통을 덜어준다는 것, 안락사의 남용에 대한 문제는 법적 절차를 통해 막을 수 있다는 것, 무의미한 의료행위에 쓰는 비용을 줄일 수 있다는 점 등을 들 수 있을 것이다. 반면, 안락사의 부정적인 측면으로는 안락사가 인간의 존엄성을 무시하는 행동이라는 것, 생존 가능 성이 희박하더라도 기적적으로 회복하는 경우가 있음에도 불구하고 인위적으로 미리 생명을 끊어 버린다는 점 등이 있다.

나는 안락사 도입을 찬성한다. 무엇보다 환자를 고통에서 해방시켜줄 수 있기 때문이다. 하지만 안락사는 사람의 생명에 관한 문제이기 때문에 철저한 기준 없이 도입하는 것은 안 된다고 생각한다 또한 안락사에 대한 기준과 효용성에 대해 보다 면밀히 검토하고 그 기준을 명확히 한 후에 도입해야 한다고 생각한다.

Bài dịch tham khảo

Phần dịch bài mẫu Blog đã ẩn đi các bạn hãy nhập lại từ blogkimchi vào ô bên dưới để mở xem tham khảo phần Vietsub đáp án mẫu nhé.

 

*  *  *  *  *  *  *

→ Xem tiếp các bài trong cùng Chuyên mục “Luyện thi Viết Topik” trên Blogkimchi. Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy ủng hộ Blog bằng cách ấn Voite đánh giá bài viết này nhé các bạn

4.8/5 - (5 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

Bài mới nhất của Blogkimchi.com (Xem tất cả)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè:

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận