Cách hiểu nhanh ngữ pháp 불구하고

Đọc hiểu đơn giản ngữ pháp 불구하고. Loạt bài 150 ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng hướng dẫn sử dụng đơn giản hoá.

Hướng dẫn ngữ pháp 불구하고

불구하고 – Cấu trúc này được sử dụng khi vế sau là một kết quả trái ngược hoặc xuất hiện nội dung khác với kết quả mà vế trước mong đợi. Có thể hiểu nghĩa nó gần như : “Dù/ mặc dù… mà (vẫn) Ngữ pháp giống ngữ pháp này: “- (으)ㄴ/는데도 불구하고” Hãy cùng xem cách chia vài động tính từ mẫu với ngữ pháp này nhé:

TIP: Khi muốn dùng ngữ pháp này cho Danh từ chúng ta sẽ + -에도 불구하고.

VD: 반대 -> 반대에도 불구하고 실페 → 실페에도 불구하고. Có thể lược bỏ thành phần [불구하고] và chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng cấu trúc “-(으)ㅁ에도” “에도”, còn khi dùng cả [불구하고]  thì ngữ pháp này sẽ được nhấn mạnh hơn. Các bạn xem qua vài ví dụ xem nhé:

온갖 어려움에도 불수하고 성공을 이루어 내다니 정말 대단한 분이에요.

1. Bất chấp mọi khó khăn đê đạt lấy thành công, quả thật là một người tải giỏi.

열심히 공부를 했음에도 불구하고 성적이 오르지 않아요.

» Xem thêm về ngữ pháp (으)ㄴ/는데도 불구하고.

2. Dù đã chăm chỉ học hành nhưng mà thành tích vẫn không tăng lên.

그는 이렇게 날씨가 더움에도 불구하고 긴 청바지를 입고 다녀요

3. Dù thời tiết nóng nực nhưng anh ấy vẫn mặc quần jean dài đi.

날씨가 추움에도 불구하고 실외에서도 자세히 설명해주셔서 정말 감사했어요.

4. Mặc dù thời tiết lạnh vậy mà anh vẫn giải thích tỉ mỉ cho chúng tôi ở ngoài trời, thật sự cảm ơn ạ.

» Tải sách ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (có tiếng Việt)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: