Phân biệt 까지 – 조차 – 마저 thế nào?

Trước tiên nói về ‘조차’ 

Ví dụ: Khi bạn có một câu chuyện lạ và người đầu tiên bạn kể là mẹ bạn, vậy nhưng mẹ bạn ko tin câu chuyện đó, lúc này ta dùng: 엄마조차 나를 못 믿는구나. Ngay cả mẹ cũng không tin con nữa sao. *Câu này có nghĩa: là người mình nghĩ đến đầu tiên và kể chuyện là mẹ, vậy mà mẹ không tin(vậy thì những người khác làm gì có ai tin) Hay nói đơn giản ‘조차’ có nghĩa là cái mình nghĩ đến đầu tiên, ngay.’조차’- Dùng khi nói về việc mà người nói không hy vọng và thường đi với câu phủ định (부정문) Một số ví dụ khác: – 우등생인 충효조차 F학점을 받았다 Ngay đến người học xuất sắc như ChungHyo cũng nhận được điểm F(điểm F là điểm tồi). –> Nghĩa là: Khi nói đến học sinh xuất sắc ChungHyo thì ai cũng nghĩ là điểm cao lắm, vậy mà “ngay cả” ChungHyo còn nhận điểm F thì các bạn còn lại chắc không ai trên F cả. – 그 아이는 곱셈은커녕 덧셈조차 제대로 못한다. Đứa bé đó ngay phép cộng còn không thành hồn nói gì đến phép nhân. –> Nghĩa là khi nói đến phép tính thì phép cộng dễ hơn phép nhân, vậy mà đứa bé đó ‘ngay đến dễ như phép cộng’ mà còn không làm được thì phép nhân sao làm được.

Thứ hai, nói về “마저” 

Cái này các bạn hiểu nghĩa là : “cái còn lại cuối cùng..cũng” Ví dụ: Khi bạn kể một câu chuyện với tất cả lũ bạn của bạn không ai tin, kể với thầy cô cũng không ai tin, về nhà bạn kể câu chuyện đó với mẹ bạn, mẹ bạn cũng không tin. Lúc này chúng ta dùng: 엄마마저 나를 못 믿는구나. Ngay đến mẹ cũng không tin tôi. (Mẹ là người cuối cùng bạn đặt hy vọng là sẽ tin bạn vậy mà ngay đến người cuối cùng đó cũng không tin bạn) Một số ví dụ khác: 눈에서 멀어지니 마음마저 멀어지는 것 같다. Xa khỏi tầm mắt thì tấm lòng chắc cũng sẽ xa cách.(xa mặt cách lòng) –> Ở đây các bạn hiểu: Tâm trạng của người nói: mặt thì đã xa rồi thì ít ra tầm lòng cũng phải giữ được vậy nhưng “ngay đến cái cuối cùng là tấm lòng” có lẽ cũng xa cách. 김씨는 사업 실패로 집마저 팔았다. Ông Kim làm ăn thất bại nên còn cái nhà cũng đã bán nốt. (Ở đây các bạn hiểu “nhà” là cái cuối cùng mà ông Kim còn sở hữu vậy mà cũng đã bán nốt)

Thứ 3 nói về “까지” 

“까지” các bạn hiểu nghĩa gốc của nó là “đến tận” “까지” hay đi cùng câu mang tính tích cực hơn(câu phủ định cũng dùng được).조차 và 마저 thì không dùng được ở dạng câu tích cực(긍정문). 엄마까지 나를 못 믿는구나 Đến cả mẹ cũng không tin tôi nữa. 1.너까지 나를 의심하니? Đến cả bạn cũng nghi ngờ tôi sao? 2.직장에까지 찾아오시면 어떡해요? Sao lại tìm cả đến nơi làm việc thế này? 3.제 선물까지 사 오시다니 정말 고맙습니다. Cám ơn vì bác đã mua cả quà đến cho cháu. Ở ví dụ 3 mà các bạn thay là: 제 선물조차(마저) 사 오시다니 정말 고맙습니다. Thì câu văn sẽ không được tự nhiên(sai). Vì câu trên mang tính tích cực. Tóm lại theo mình thì:    

조차: là cái gì đó mà bạn nghĩ ngay đầu tiên, đến ngay cái đó còn không được thì nói gì đến cái khác. 마저: là tất cả các cái trước đó đã không được rồi, đến cả cái cuối cùng này cũng không được luôn. 까지: 조차 và 마저 thì dùng trong câu phủ định còn 까지 có thể dùng được cả phủ định và tích cực. 

Tham khảo Internet &Facebook

Tags:

phân biệt 까지 –  조차 – 마저, giải thích 까지 –  조차 – 마저, nghĩa của 까지 –  조차 – 마저, cách hiểu 까지 –  조차 – 마저, cách dùng 까지 –  조차 – 마저, tu vựng tiếng hàn, ngữ pháp tiếng hàn, 1500 ngữ pháp tiếng hàn, ôn thi topik, tài liệu topik, hiểu đúng ngữ pháp tiếng hàn, tra cứu ngữ pháp tiếng hàn,….

5/5 - (6 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận