Cách hiểu nhanh về ngữ pháp 다면: nếu như, nếu mà (khả năng xảy ra thấp)

Nếu như ‘-(으)면’ để giả định về một việc nào đó thì ‘-다면’ cũng mang nghĩa như vậy, tuy nhiên có một chút khác là ‘-다면’ dùng để giả định những việc có khả năng xảy ra thấp hơn. 

•만약 복권에 당첨된다면 차를 사겠어요. 

Nếu mà trúng sổ số thì sẽ mua ô tô. 

•만일 회사에서 승진한다면 한턱낼게요. 

Nếu được thăng cấp trong công ty thì sẽ đãi một bữa. 

•만약 책을 다 읽는다면 좀 빌려 주세요. 

Nếu đọc xong sách rồi thì cho tớ mượn. 

•만일 모르는 것이 있다면 질문하세요. 

Nếu như có gì không biết thì hỏi nhé. 

Cách phân biệt ‘-(으)면’ vs ‘-다면’ 

Xét 3 ví dụ dưới đây: 

1. 봄이 (오면 / 온다면) 꽃이 핍니다. 

(Nếu mùa xuân đến thì hoa nở) 

Ở ví dụ này nếu dùng ‘-(으)면’ thì sẽ đúng vì ‘mùa xuân đến’ là việc có thể xảy ra. 

2. 밥을 (먹으면 / 먹는다면) 배가 부릅니다. 

(Nếu ăn cơm thì no bụng) 

Đây cũng là một câu nói bình thường, điều giả định ở đây là ‘ăn cơm’. ‘Ăn cơm’ là việc rất bình thường. 

3. 만약 10년 전으로 갈 수 (있다면 / 있으면) 뭘 하고 싶어요? 

(Nếu có thể trở lại 10 năm trước thì bạn muốn làm gì?) 

–> Việc trở lại 10 năm trước là việc ‘không thể’ vậy nên ở trường hợp này dùng ‘-다면’

Nguồn Facebook

5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận