Cách hiểu nhanh về ngữ pháp ㄴ/는 단 말이다

Đọc hiểu đơn giản về ngữ pháp (ㄴ/는 ) 단 말이다. Loạt bài học 150 ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng một cách đơn giản dễ hỉu trên bờ lốc kim chi.

Ngữ pháp ㄴ/는  단 말이다

Cấu trúc câu ㄴ/는 단 말이다 như sau

Danh từ + 말이다Tính từ (ㄴ/는 ) 단 말이다

Ý nghĩa của ㄴ/는  단 말이다:  đứng sau vế đưa thông tin – nhắm nhấn mạnh định hướng người nghe tập trung vào cái ý (vế) đang nói đến: ý tôi muốn nói là, tôi nói là, tôi đang nói là. Ví dụ trong những trường hợp câu nói – nội dung nào đó của bạn đã nói ra mà người nghe không hiểu hoặc nghe chưa rõ thì hãy lặp lại lời nói đó, hoặc đã nghe ra mà còn ngỡ ngàng không chắc chắn và hỏi lại thì hãy dùng đến ngữ pháp ㄴ/는 단 말이다. Hãy xem một số ví dụ để hiểu hơn.

언제 말입니까?
Ý bạn muốn nói là khi nào?
내일 말입니다.
Ý tôi là ngày mai
누구 말이에요 ?
Ý bạn muốn nói ai?
비가 와도 가겠단 말이에요?
Nghĩa là dù mưa vẫn đi chứ gì?
회의 시간에 한 시간이나 늦었단 말이에요?
Nghĩa là cuộc họp sẽ muộn 1 tiếng phải không?

내일 날씨가 그렇게 춥단 말이에요?
Ngày mai lạnh đến thế cơ á?
그렇게 부자란 말이에요?
Giàu đến mức như thế á?
그녀가 한국인 아니란 말이에요.
Ý tôi là cô ấy không phải người Hàn Quốc
미국으로 가신단 말입니다.
Người đấy đã đi Mỹ rồi.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: