코로나19와 사회적 약자들 (Học từ vựng + Đọc hiểu) Bài 45

(Bài viết dài) Có nội dung liên quan đến đại dịch Covid-19. Bài viết là tổng hợp một số sự kiện đã diễn ra tại Hàn Quốc trong thời gian diễn ra dịch đỉnh điểm thời gian vừa rồi. Bài dịch có thể chưa được trau truốt bạn đọc thấy “sạn” ở câu từ nào thì thẳng thừng để lại trao đổi chia sẻ với Blog nhé  ~ Chúc các bạn đọc bài ngon ~ và nhớ từ vựng biết đâu đề TOPIK tới đây lại lôi cái gì đó của Covid-19 vào cũng nên.

Trước tiên các bạn hãy xem qua khoảng 37 từ vựng trong bài đọc mà Blog lọc ra nhé


[adinserter block=”25″]

1. 장애인: người khuyết tật

2. 자원봉사자: tình nguyện viên

3. 격리: cách ly

4. 방문하다: thăm nom

5. 돌보다: chăm sóc

6. 사태: tình trạng, hoàn cảnh

7. 겪다: vướng vào, mắc vào, chịu

8. 노출되다: bị lộ ra, bị phơi bày

9. 힘주다: dồn sức, ra sức

10. 사회적 거리 두기: đặt giãn cách xã hội

11. 실천하다: thực tiễn, đưa vào thực tiễn

12. 생존: sinh tồn, sống còn

13. 가누다: điều khiển, giữ cân bằng, giữ vững

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

14. 타인: người khác, người lạ

15. 일상생활: cuộc sống thường ngày

16. 유지하다: duy trì

17. 지속되다: được tiếp diễn, kéo dài

18. 향하다: hướng đến, hướng về

19. 청각: điếc, khiếm thính

20. 비장애인: người bình thường

21. 홍수: nước lũ, lũ

22. 수어 통역: thông dịch bằng ngôn ngữ kí hiệu (cho người khiếm thính)

23. 뒤늦다: muộn

24. 부랴부랴: vội vàng, hấp tấp

25. 배치하다: bố trí sắp xếp

26. 지급하다: chi(trả) cấp(phát)

[adinserter block=”25″][adinserter block=”39″]

27. 비정규직: người lao động thời vụ

28. 차별: phân biệt

29. 제기되다: được nêu ra

30. ~도마에 올랐다: dư luận phê phán

31. 성능: tính năng

32. 마스크: khẩu trang

33. 예방 효과: hiệu quả phòng ngừa

34. 바이러스: virus

35. 보급하다: cung cấp, cưng ứng

36. 의료보험: bảo hiểm y tế

37. 여부: có hay không

[adinserter block=”31″]

Nội dung bài đọc và bài dịch


“혼자서 식사도 못하고 화장실도 못 가요. 샤워도 못하고요.” 장애인을 돕는 자원봉사자 박 모 씨의 말이다. 그는 현재 코로나19로 격리 중인 장애인들을 날마다 방문하여 돌봐주는 일을 하고 있다. 장애인들이야말로 코로나19 사태를 겪고 있는 우리 사회에서 가장 위험에 노출되어 있다고 그는 힘주어 말한다.

“Vì một mình nên họ không thể ăn cũng không thể đi vệ sinh, tắm rửa cũng không thể” đây là lời chia sẻ của Parkmo một tình nguyện viên giúp đỡ người khuyết tật. Anh hiện đang chăm lo chăm sóc hàng ngày cho những người khuyết tật trong thời gian cách lý do dịch Covid-19. Người khuyết tật chính là những người dễ gặp nguy hiểm nhất trong xã hội chúng ta trong tình hình dịch Covid-19 này – Anh nhấn mạnh.

[adinserter block=”29″][adinserter block=”31″]

코로나19로 많은 사람이 사회적 거리 두기를 실천하는 가운데, 거리 두기가 생존에 위협이 되는 사람들이 있다. 바로 장애인과 혼자 사는 노인이다. 혼자의 힘으로 몸을 가누기 어려운 이들은 타인의 도움을 받지 않고서는 일상생활을 유지하기가 힘들다. 그러나 사회적거리 두기가 지속되면서 이들을 향한 도움의 손길이 줄어든 것이 현실이다.

Trong khi nhiều người đang phải thực hiện giãn cách xã hội thì việc đặt khoảng cách xã hội đang đe doạ đến sự sống còn của một số người. Đó chính là người khuyết tật và người già neo đơn. Một mình với sức của họ không thể đứng vững, nhóm đối tượng này nếu không có sự giúp đỡ của người khác thì rất khó để duy trì cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên có một hiện thực đó là nếu tình hình giãn cách xã hội kéo dài thì những cánh tay giúp đỡ người khuyết tật đang giảm dần.

[adinserter block=”32″][adinserter block=”21″]

시각 장애인들과 청각 장애인들은 정보 부족으로 인한 불안감을 겪기도 한다. 비장애인들은 신문과 뉴스를 통해 정보의 홍수에 빠져 지내는 반면, 청각 장애인들은 자막이나 수어 통역이 없는 정부 발표를 이해하는 데에 어려움을 겪는다. 시각 장애인들도 타인의 도움이 없이는 정확한 정보를 얻기가 쉽지 않다. 이에 정부에서는 뒤늦게 부랴부랴 수어 통역을 배치하기도 했다.

Những người khiếm thính và khiếm thị cũng cảm thấy bất an do thiếu thông tin. Những người không khuyết tật thì tràn ngập tin tức qua báo chí thời sự trong khi đó những người khiếm thính việc hiểu được các công bố từ chính phủ nếu không có phụ đề hoặc thông dịch bằng ngôn ngữ kí hiệu thì rất là khó khăn. Những người khiếm thính nếu không có sự giúp đỡ từ người khác sẽ rất khó để có được thông tin chính xác. Do đó chính phủ đã khẩn trương bổ sung sắp xếp thông dịch viên ngôn ngữ cử chỉ.

[adinserter block=”31″][adinserter block=”29″]

정부와 기업이 마스크를 지급할 때 비정규직이나 외국인이 차별을 받고 있다는 문제도 제기되었다. 현대자동차의 울산 공장에서는 정규직과 비정규직에게 서로 다른 마스크를 지급한 것이 알려져 도마에 올랐다. 정규직에게는 훨씬 성능이 좋은 마스크를 지급한 반면 비정규직에게는 바이러스 예방 효과가 낮은 마스크를 지급한 것이었다.

Một vấn đề khác nữa đó là trong việc cấp phát khẩu trang của doanh nghiệp và chính phủ có sự phân biệt người lao động thời vụ hay người nước ngoài. Dư luận đang phê phán về vụ việc tại một xưởng chi nhánh Ulsan của tập đoàn Huyndai Motor nhân viên chính thức và không chính thức được nhận 2 loại khẩu trang khác nhau. Nhân viên chính thức thì cấp phát cho khẩu trang bảo vệ loại có tính năng tốt nhất, còn nhân viên không chính thức thì cấp phát cho loại khẩu trang có khả năng ngăn ngữa virus kém.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”29″]

외국인이 마스크를 지급받지 못했던 것도 문제로 제기된다. 정부에서는 약국을 통해 마스크를 보급하는 ‘마스크 5부제[1]’를 실시하면서 의료보험 가입 여부를 확인한 후에 마스크를 판매하기로 했다. 그러자 의료보험 가입 의무가 없는 외국인들이 마스크를 구하지 못했던 것이다. 러시아에서 온 T 씨는 “마스크는 국적을 가리지 않는다.”라면서 외국인도 마스크 5부제의 적용 대상이 되어야 한다고 목소리를 높였다.

Một vấn đề nữa là người nước ngoài không được nhận cấp phát khẩu trang. Khi mà quy định “Bán khẩu trang 5 ngày/tuần’ của chính phủ được áp dụng tại các hiệu thuốc thì các hiệu thuốc họ kiểm tra người mua xem có tham gia bảo hiểm y tế hay không họ mới bán. Thế nên những người nước ngoài không có nghĩa vụ tham gi bảo hiểm y tế (không có bảo hiểm y tế) đã không thể mua khẩu trang. Anh T đến từ Nga nói “Mặt lạ không phân biệt quốc tịch”, nhiều ý kiến đã lên tiếng phản đối kêu gọi quy định “Bán khẩu trang 5 ngày/tuần” cũng cần phải áp dụng đối với cả người nước ngoài.


마스크 5부제[1]: Là quy định của chính phủ HQ về việc bán khẩu trang tại các tiệm thuốc. Đại khái là quy định này quy định mua khẩu trang theo ngày 2.3.4.5.6 ( ngày) và mỗi ngày lại chia theo năm sinh trên chứng mình thư ( 출생연도 끝자리가 1·6이면 월요일, 2·7 화요일, 3·8 수요일, 4·9 목요일, 5·0은 금요일에 구입하는 방식이다), thời gian đầu chỉ bán cho những người có tham gia bảo hiểm y tế họ sẽ check theo giấy chứng minh cá nhân, vì vậy lúc đầu là người nước ngoài không thể mua ( không hẳn lúc đầu mà là lúc đang đỉnh dịch sau khi có quy định 마스크 5부제 này). Các bạn muốn tìm hiểu hãy sợt từ khoá 마스크 5부제.

› Đọc tiếp bài 46 vẫn về chủ đề 코로나.
[adinserter block=”39″][adinserter block=”32″]

❖ Bài học từ vựng tiếng Hàn kết hợp luyện dịch đoạn văn Số 45 tạm dừng tại đây. Hi vọng bài viết này cung cấp cho bạn một số thông tin có ích. Blog không có nút Like mà chỉ có mục Voite để bạn đọc đánh giá chất lượng bài viết ( từ 1 đến 5 sao), theo bạn bài viết này được ở thang điểm mấy sao? Và nếu bạn thấy có phần nội dung nào có “sạn” thì hãy để lại nhận xét chia sẻ với Blogkimchi nhá ~ Bên dưới có đính kèm một số tài liệu cho các bạn học tại nhà.

[adinserter block=”39″][adinserter block=”33″]
4.7/5 - (13 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận