코로나19와 심리 상담 (Học từ vựng + Đọc hiểu) Bài 46

(Tiếp 1 bài dài nữa) về chủ đề dịch Covid-19. Trong bài trước 코로나19와 사회적 약자들 Blog đã chia sẻ một số từ vựng trong bài đọc rồi, bài tiếp theo này các bạn đọc tiếp xem học thêm được gì không nhé.

Bài đọc hiểu & dịch


코로나 19로 인한 불안과 스트레스가 시민들 사이에서 널리 확산하고 있는 것으로 나타났다. 최근 한 설문조사 업체에서 성인 3901명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 응답자의 절반 이상(54.5%)이 코로나19 이후로 우울함과 불안함을 느끼고 있다고 대답했다. 그 이유로는 ‘집에 있어야 해서 답답하다’가 1위, ‘소득이 불안정해졌다’가 2위, ‘자신과 지인의 건강이 염려된다’가 3위로 나타났다.

Đại dịch Covid-19 lý do khiến lòng dân bất an và căng thẳng đang lan rộng. Một khảo sát gần đây đã được thực hiện tại một doanh nghiệp với đối tượng là 3901 người trưởng thành, theo như kết quả cuộc khảo sát quá nửa số người (54.5%) trả lời rằng từ sau khi có dịch covid-19 họ cảm thấy trầm cảm và bất an. Trong đó các lý do “phải ở nhà nên thấy khó chịu bức bối” đứng thứ nhất, tiếp đến là “Lo lắng về thu nhập”, và cuối cùng là “lo cho sức khoẻ của mình và người thân”.

 

이에 따라 정부에서는 시민들에 대해 경제적 지원에 그치지 않고 심리적 지원 또한 제공하기로 했다. 4월 9일부터는 한국심리학회의 도움을 받아 코로나19로 인한 스트레스 극복을 위해 무료 심리 상담을 하기로 한 것이다. 또한 웹사이트를 통해 자신의 심리 상태를 자가 진단할 수 있도록 하고 있다. 중앙 정부만이 아니라 지방자치단체에서도 앞다투어 시민들의 정신 건강을 돌보기 위한 대책을 내놓고 있다. 자체적으로 전화 심리 상담을 실시함과 동시에 정신 건강 유지를 위한 갖가지 물품들도 제공하고 있는 것이다.

Theo đó từ phía chính phủ không ngừng hỗ trợ kinh về kinh tế cho người dân mà hơn nữa còn hỗ trợ về mặt tinh thần. Từ ngày 9 tháng 4 Hiệp hội tâm lý học Hàn Quốc sẽ tiếp nhận tư vấn tâm lý miễn phí nhằm khắc phục vấn đề căng thẳng do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Hơn nữa để có thể tự chẩn đoán trạng thái tâm lý của bản thân, người dùng có thể kiểm tra thông qua trang web của hiệp hội. Không chỉ có chính quyền trung ương mà ngay cả chính quyền địa phương cũng đang ra các đối sách để chăm lo cho sức khoẻ tinh thần của người dân trước tiên. Ngoài việc tiến hành tư vấn tâm lý cá nhân qua điện thoại đồng thời còn cung cấp các mặt hàng để duy trì đảm bảo sức khoẻ tinh thần.

 

심리 전문가들은 불안감과 우을증 또한 바이러스처럼 전염성을 가지고 있다고 말한다. 또한 스트레스가 지속되면 면역력도 낮아지기 때문에 정신 건강과 신체 건강은 분리될 수없다고 말한다. 따라서 심리적 바이러스에 대해서도 방역을 해야 한다는 것이다.

Các chuyên gia tâm lý nói rằng chứng bất an và trầm cảm cũng có tính truyền nhiễm như virus vậy. Hơn nữa căng thẳng kéo dài còn làm giảm sức miễn dịch vì vậy sức khoẻ tinh thần và sức khoẻ thể chất không thể tách rời. Vì thế cũng phải phòng ngừa cả về virus tâm lý.

 

전문가들은 먼저 부정적인 뉴스를 너무 자주 확인하지 말라고 조언한다. 지나치게 많은 정보는 무력감을 주고 이성적 판단을 방해하기 때문이다. 규칙적으로 식사하고 운동하고 수면을 취하는 등 일상생활을 유지하는 것도 중요하다. 또한 자신의 불안감을 남에 대한 혐오로 해소하지 않도록 유의해야 한다.

일기를 쓰거나 옛 지인들에게 메일을 보내는 등 가치 있고 긍정적인 삶을 살아가는 것도 좋다. 정신 상담을 받는 일을 꺼리지 말고 불안이 지나치면 언제든지 상담을 받을 수 있다는 마음가짐도 필요하다.

Trước hết các chuyên gia khuyên rằng không nên quá thường xuyên xem các tin tức có tính tiêu cực. Tiếp nhận quá nhiều thông tin sẽ tạo ra cảm giác bất lực(không biết nên làm gì) và cản trở khả năng tư duy phán đoán. Việc duy trì đều cuộc sống hàng ngày như ăn uống, vận động, ngủ và các hoạt động khác cũng rất quan trọng. Hơn nữa cũng phải lưu ý đừng để cảm giác bất an của bản thân mà ghét bỏ người khác.

Viết nhật ký hoặc gửi email cho những người quen ngày trước, sống một cách tích cực làm những việc có giá trị sẽ tốt hơn. Cũng đừng miễn cưỡng việc tiếp nhận tư vấn tâm lý việc này cũng cần có sự quyết tâm, cứ để bất an qua đi bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nhận hỗ trợ tư vấn.

› Bài trước 코로나19와 사회적 약자들.

Bài đọc này tạm dừng tại đây. Nếu bạn đọc thấy “sạn” ở nội dung nào hãy góp ý ngay cho Blog nhé! Bạn nào muốn lấy thêm thông tin danh sách từ vựng Admin đã lọc từ bài này ra thì hãy để lại Comment theo mẫu như bên dưới Blog sẽ Inbox gửi cho nhé! Giờ Blog chỉ chia sẻ 90% 10 % nội dung còn lại chỉ Share với bạn nào tương tác với blog 🙂

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: