ㄹ리가 없다

” ㄹ리가 없다” Nghĩa là” không có lý nào, làm gì có chuyện

여름에 눈이올 리가 없어요

(mùa hè không có lý nào tuyết rơi)

밤에 해가 뜰 리가 없어요

(ban đêm không có lý nào mặt trời mọc)

그는 저에게 전화를 할 리가 없어요

(làm gì có chuyện anh ấy gọi điện thoại cho tôi)

Facebook

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: