ㄹ리가 없다

” ㄹ리가 없다” Nghĩa là” không có lý nào, làm gì có chuyện

여름에 눈이올 리가 없어요

(mùa hè không có lý nào tuyết rơi)

밤에 해가 뜰 리가 없어요

(ban đêm không có lý nào mặt trời mọc)

그는 저에게 전화를 할 리가 없어요

(làm gì có chuyện anh ấy gọi điện thoại cho tôi)

Facebook

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: