[TOPIK SPEAKING] Tổng quan về câu hỏi số 1 질문에 대답하기 và chiến lược Nói

blogkimchi.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về câu hỏi số 1 질문에 대답하기 trong bài thi TOPIK SPEAKING TOPIK 말하기 nhé!

Click xem Video mô phỏng đề thi TOPIK SPEAKING TOPIK NÓI gồm 6 câu thi

1번 문항은 일상생활과 관련된 짧은 질문을 듣고 말하는 문제입니다.

Câu hỏi thứ nhất là nghe và nói những câu hỏi ngắn liên quan đến cuộc sống hàng ngày.

자기 자신, 친구와 가족 등과 같은 가까운 사람, 사물, 일상, 과거의 경험, 미래 계획 등에 대해서

소개하는 문제가 출제될 수 있습니다.

Các câu hỏi có thể về bản thân, những người thân thiết như bạn bè và gia đình, sự vật, cuộc sống hàng ngày, kinh nghiệm trong quá khứ, kế hoạch tương lai…

20초 동안 준비하고 30초 동안 대답을 합니다.

Chuẩn bị trong 20 giây và trả lời trong 30 giây.

점수는 9점입니다. Điểm của câu này là 9 điểm.

문제 예시 Đề thi minh họa

  • 가장 친한 친구가 누구예요? 그 친구에 대해 이야기하세요.

 Bạn thân nhất của bạn là ai? Hãy nói về người bạn đó.

  • 주말에 여행을 갈 거예요. 여행 계획에 대해 이야기하세요.

Cuối tuần bạn sẽ đi du lịch. Hãy nói về kế hoạch du lịch.

  • 가장 기역에 남는 선물이 뭐예요? 그 선물에 대해 이야기하세요.

Món quà bạn nhớ nhất là gì? Hãy nói về món quà đó.

Chiến lược làm câu số 1 như sau

  • Bước 1: 문제를 듣고 화제를 파악합니다.

Nghe câu hỏi và nắm bắt chủ đề

가장 친한 친구가 누구예요? 그 친구에 대해 이야기하세요. Bạn thân nhất của bạn là ai? Hãy nói về người bạn đó.
친한 친구 Bạn thân
주말에 여행을 갈 거예요. 여행 계획에 대해 이야기하세요. Cuối tuần bạn sẽ đi du lịch. Hãy nói về kế hoạch du lịch.
주말 여행 계획 Kế hoạch du lịch cuối tuần
가장 기억에 남는 선물이 뭐예요? 그 선물에 대해 이야기하세요. Món quà bạn nhớ nhất là gì? Hãy nói về món quà đó.
기억에 남는 선물 Món quà đáng nhớ
  • Bước 2: 준비 시간 동안 화제와 관련된 세부 내용을 2~3가지 생각합니다.

Trong thời gian chuẩn bị, hãy suy nghĩ 2~3 nội dung chi tiết liên quan đến chủ đề.

가장 친한 친구가 누구예요? 그 친구에 대해 이야기하세요. Bạn thân nhất của bạn là ai? Hãy nói về người bạn đó.
친한 친구 이름, 친구와 알계 된 계기, 친구의 성격 Tên bạn thân, cơ duyên kết bạn, tính cách của bạn bè
주말에 여행을 갈 거예요. 여행 계획에 대해 이야기하세요. Cuối tuần bạn sẽ đi du lịch. Hãy nói về kế hoạch du lịch.  
여행 가고 싶은 장소, 하고 싶은 일, 준비할 것 Nơi bạn muốn đi du lịch, việc bạn muốn làm, việc cần chuẩn bị
가장 기억에 남는 선물이 뭐예요? 그 선물에 대해 이야기하세요. Món quà bạn nhớ nhất là gì? Hãy nói về món quà đó.  
기억에 납는 선물, 선둘에 대한 설명, 기억에 남는 이유 Món quà đáng nhớ, giải thích về món quà, lý do đáng nhớ
  • Bước 3:. 세부 내용과 관련된 키워드들을 메모한 후 짧은 문장으로 정리합니다.

Ghi chú các từ khóa liên quan đến nội dung chi tiết rồi sau đó sắp xếp lại thành một câu ngắn.

  • Bước 4: 화면에 제시된 질문을 활용하여 “(화제)은/는 (..)이에요/예요.”로 말하기를 시작합니다. 그 후에 그 내용에 대해서 구체적으로 설명을 합니다.

Tận dụng câu hỏi được đưa ra trên màn hình để bắt đầu nói “(Chủ đề) là (…)/”. Sau đó sẽ giải thích cụ thể về nội dung đó.

Bài làm mẫu

1) 화제: 친한 친구
세부 내용:
친한 친구 이름: 민수
알게 된 계기: 언어 교환
친구의 성격: 부지런하다, 긍정적이다
가장 친한 친구는 민수예요. 언어 교환을 하면서 민수와 친해졌어요. 민수는 부지런한 친구예요. 그리고 항상 긍정적이에요.
Bạn thân nhất của tôi là Minsu. Tôi trao đổi ngôn ngữ và đã trở nên thân thiết với Minsu. Minsu là một người bạn rất chăm chỉ. Và lúc nào cũng tích cực
2) 화제: 주말 여행 계획
세부 내용:
가고 싶은 곳: 경주
하고 싶은 일: 사진, 박물관
준비할 것: 운동화 보조 배터리, 기차표
주말에 여행 가고 싶은 곳은 경주예요. 그곳에서 하고 싶은 일은 사진 찍기와 박물관에 가는 거예요. 경주예 여행 갈 때 준비할 것은 운동화와 보조 배터리 그리고 기차표예요.
Nơi tôi muốn đi du lịch vào cuối tuần là Gyeongju. Việc tôi muốn làm ở đó là chụp ảnh và đi đến bảo tàng. Những thứ chuẩn bị khi đi du lịch Gyeongju là giày thể thao, pin dự phòng và vé tàu hỏa.
3) 화제: 기억에 남는 선물
세부 내용:
기억에 남는 선물: 지갑
선물에 대한 설명: 검정색, 긴 모양
기억에 남는 이유: 졸업 선물
기억에 남는 선물은 지갑이에요. 그 지갑은 검정색 긴 모양 지갑이었어요. 그 지갑이 기억에 남는 이유는 어머니께서 졸업 선물로 주셨기 때문이에요.
Món quà đáng nhớ nhất là ví tiền. Cái ví đó là ví dáng dài màu đen. Lý do tôi nhớ cái ví đó là vì mẹ tôi đã tặng tôi làm quà tốt nghiệp.

Bài tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về CÁC BIỂU HIỆN TRỌNG TÂM THI CÂU HỎI SỐ 1 môn TOPIK SPEAKING!

Chúc các bạn học tốt và đừng quên cập nhật các nội dung về TOPIK tại blogkimchi.com nhé!~

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận