Phân biệt 일, 날 và 하루

Trong tiếng Hàn 일, 날 hay 하루 đều mang nghĩa là ngày – khoảng thời gian trong 24 tiếng, tuy nhiên mỗi từ lại một cách sử dụng khác nhau. […]

» Read more

등록하다 Hay 신청하다

Khi nào dùng 등록하다 hay 신청하다, 등록하다 với 신청하다 khác gì nhau là một số câu hỏi hay thấy trên các nhóm học tiếng Hàn trên fb. Qua một số […]

» Read more

??? 률 hay 율 ????

Nếu bạn tra từ điển 2 từ 률 hay 율 nó đều mang nghĩa tỷ lệ. Nhưng khi dùng nó trong văn viết 쓰기 (Topik chẳng hạn) các bạn phải […]

» Read more

Khi nào dùng 내다 /나다?

Trong một số trường hợp các bạn sẽ thắc mắc sao chỗ này không dùng 나다,  chỗ kia lại dùng 내다?? Giải thích ngắn gọn sau đây sẽ giúp bạn.  […]

» Read more
1 2