[Phân biệt] 게 và 도록

Chào các bạn. Blog tiếp tục chia sẻ đến các bạn bài viết lưu ý phân biệt giữa 2 ngữ pháp 게 và 도록. Đây là 2 ngữ pháp rất […]

» Read more

[Phân biệt] 면 với 다면

Bài viết có nội dung khá ngắn gọn sơ cấp mục đích giải thích cho các bạn mới học sơ cấp hiểu rõ để dùng đúng hợp văn cảnh cho […]

» Read more

[Phân biệt] 특별히 và 특히

특별히 – 그 선배는 여러 후배들 중에서도 특별히 나에게 잘 대해 준다. 특히 – 우리 과수원에서 재배하는 사과는 특히 달고 맛있다. Cả “특별히 và 특히” đều là trạng từ, có […]

» Read more
1 2 3 4