Phân biệt 교사, 교수, 선생

Có bao giờ bạn thắc mắc khi xem phim tại sao từ “선생님” lại được dùng để “gọi” một cách rất phổ biến không. Gặp một người lạ là lao […]

» Read more
1 2 3 6