안 và 않 lưu ý!

Có một câu hỏi đưa ra thế này 숙제를 (…?…) 했다, có 2 đáp án 1 là 2 là . Theo bạn đáp án là từ nào?? Đáp án đó là .

Phân biệt giữa 안 và 않


안 và 않 đều diễn tả ý phản đối/ phủ định tuy nhiên vị trí đứng trong câu của 2 cái có chút khác nhau.

※ Với 안: Nó dùng phủ định hành động (V) phía sau:

 1. v벌고.
 2. v쓰다.
 3. 비가 안v온다.​
 4. 지갑이 안v보인다.
 5. v놀랐어!

※ Với : Nó sẽ được viết dưới dạng ~지 않다 

 1. 집에 가지 않다.
 2. 이유를 묻지 않다.
 3. 옳지 않다.​
 4. ​공부가 쉽지 않잖아요

※ Đồng thời chú ý cách viết:

 1. ~을 안했다 (Sai)
 2. ~을 않했다 (Sai)
 3. ~을 안 했다 (Đúng)
 4. ~을 하지 않았다 (Đúng)

Một số bài viết nổi bật trong tuần:

» Học tiếng Hàn qua truyện tranh song ngữ Hàn Việt.

» [File mẫu] Giấy luyện viết 쓰기 TOPIK (쓰기 원고지).

Bạn nghĩ sao về bài viết này. Kéo xuống dưới Voite – đánh giá bài cho Blog biết nhá 1 sao 2 sao hay  sao theo quan điểm của các bạn!

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề. {Xem chương trình chia sẻ bài viết nhận tiền trên Blog}
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: