Phân biệt 모양이다 vs 을 것 같다

 

Nếu các bạn đã học qua 2 ngữ pháp tiếng Hàn là 모양이다’ vs ‘-을 것 같다 thì chắc các bạn đều nhớ biểu hiện nghĩa của 2 cấu trúc này đều là ” hình như.. có vẻ như..” 2 cấu trúc có thể thay thế dùng trong nhiều trường hợp, song chúng cũng có vài nét khác nhau trong từng văn cảnh vì các bạn hãy chú ý xem chúng có những nét riêng khác nào nhé.

Tìm hiểu 모양이다’ vs ‘-을 것 같다
Minh họa Blogkimchi.com

I. Điểm chung 모양이다’ vs ‘-을 것 같다’

Cả 2 cấu trúc trên đều mang nghĩa thể hiện dự đoán của người nói về việc nào đó. ① 오후에 친구가 올 것 같아요 ② 오후에 친구가 올 모양이에요 Hình như chiều nay bạn sẽ đến đó.

③ 수철이는 노래를 잘 할 것 같다

④ 수철이는 노래를 잘 할 모양이다. 수철이 hình như hát hay lắm đó. ⑤ 곧 퇴원할 것 같아요. ⑥ 곧 퇴원할 모양이에요. Có vẻ sắp được xuất viện.

II. Điểm khác nhau 모양이다’ vs ‘-을 것 같다

a) Về thời gian

Đối với -을 것 같다 dùng dự đoán về việc sẽ xảy ra trong tương lại,sự việc hiện tại, sự việc trong quá khứ đều sử dụng được.

① 오후에 친구가 올 것 같아요.(미래)

② 시험에 이 문제가 나올 것 같다.(미래)

③ 수철이는 노래를 잘 할 것 같다. (현재)

④ 아기가 아직 못 걸을 것 같아요. (현재)

⑤ 수철이는 이 사실을 알고 있을 것 같아요. (과거 추측)

⑥ 그들은 벌써 만난 적이 있을 것 같아요. (과거 추측)

⑦ 할아버지는 젊었을 때 멋쟁이셨을 것 같아요. (과거 추측)

Đối với -을 모양이다 không thể dùng để đoán về việc dã xảy ra trong quá khứ.

① 오후에 친구가 올 모양이에요.(미래)

② 시험에 이 문제가 나올 모양이다.(미래)

③ 수철이는 노래를 잘 할 모양이다. (미래)

④ 아기가 아직 못 걸을 모양이에요. (현재)

⑤ 수철이는 이 사실을 알고 있을 모양이에요. (X)

⑥ 그들은 벌써 만난 적이 있을 모양이에요. (X)

⑦ 할아버지는 젊었을 때 멋쟁이셨을 모양이에요. (X)

 

b) Mức độ chính xác.

~ 을 것 같다 Người nói đã trực tiếp trải qua hoặc nắm chắc về sự việc đó..nói cách khác là “khả năng xảy ra/chính xác” ở đây lớn hơn so với -을 모양이다

① 비가 올 것 같아요. (0)

② 점수가 나빠서 시험에 떨어질 것 같아요. (0)

③ 수술 후 회복이 빨라 곧 퇴원할 것 같아요. (0)

~을 모양이다 Người nói nhìn vào hoàn cảnh hoặc sự việc xung quanh để dự đoán điều đó.

① 비가 올 모양이에요. (0)

② 점수가 나빠서 시험에 떨어질 모양이에요. (X)

③ 수술 후 회복이 빨라 곧 퇴원할 모양이에요. (X)

hoctienghan.cntech

Tags:

ngữ pháp 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, cấu trúc tiếng hàn 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, cách dùng 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, phân biệt 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, so sánh 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, tiếng hàn miễn phí, visa du học hàn, tìm hiểu du học hàn, du học az, hàn du học, việc làm thêm, 아르바이트/단기알바/현대프리알바, albamoon 알바하기 좋은,

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: