Bài mẫu Câu 54 TOPIK II 쓰기 – Chủ đề “Video – 영상 매체”

Chào các bạn, trong bài viết này Blog sẽ cùng các bạn đọc và dịch một bài đáp án mẫu câu 54 Topik 쓰기 nhé. Nội dung bài viết gốc được ad lấy trong nội dung cuốn sách ôn thi viết topik có tên là 쓰기 100점 받자, sách này ôn luyện thi viết Topik rất hay có điều là sách hàn 100% nên không có tiếng Việt. À mà trên Blog đã có share file cuốn sách đó bạn nhé. Các bạn vào Tab #Sách ôn thi viết Topik tải nhé.

Các bạn cứ đọc bài theo trình tự ① Đọc đề bài, ② Tham khảo ghi nhớ từ vựng, ③ Đọc bài viết mẫu – tự dịch theo ý hiểu, và cuối cùng là mở xem dịch tham khảo nếu cần nha.

Đề Bài

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옯겨 쓰지 마시오.(50점)

Thông qua chủ đề sau viết ra suy nghĩ của bạn khoảng 600 ~ 700 từ, đừng có mà bê nguyên đề bài vào bài ><!

최근 영상 매체가 급격히 발전하면서 그에 따른 부작용도 많이 나타나고 있다. 신문이나 잡지와 같은 전통적인 인쇄 매체들과 비교했을 때 영상 매체가 가지는 특징에는 어떤 것이 있는지, 또 그러한 영상 매체의 특징들을 활용하는 바람직한 방법은 무엇이라고 생각하는지 자신의 생각을 쓰라.

Gần đây phương tiện truyền thông video phát triển vô cùng mạnh mẽ, kéo theo đó là nhiều tác hại xấu(tác dụng phụ). Hãy viết ra suy nghĩ của bạn khi so sánh video với các phương tiện truyền thông truyền thống như sách báo tạp chí thì video nó có đặc trưng gì, và đâu là cách thức để ứng dụng khai thác phù hợp những đặc tính đó?

Sườn gợi ý

Mở bài: 영상 매체 현황 – Vào vấn đề nói ra hiện trạng hiện nay của phương tiện truyền thông video.

Thân bài: 영상 매체의 특징과 효용성 – Phân tích kỹ hơn về đặc trưng và công dụng.

Kết bài: 영상 매체 활용에 대한 주장 – Chủ trương, quan điểm của bạn về việc ứng dụng Video

Từ vựng gợi ý

가려내다: Loại, phân loại, tách ra가치: Giá trị
기능: Tính năng기억: Ghi nhớ, nhớ
구체적: Tính cụ thể, chi tiết남다: Thừa
내용: Nội dung녹화하다: Ghi hình, quay hình
다양하다: Đa dạng다운로드: Tải(video, file)
매체: Phương tiện(truyền thông, thông tin đại chúng)수단: Phương tiện (giao thông, phương pháp, cách)
생생하다: Tươi mới, sinh động스크랩: Tin vắn, mẩu tin 스크랩을 하다
습득하다: Tiếp nhận, tiếp thu시청각적: Sự nghe nhìn, tính chất nghe nhìn
신속하다: Thần tốc, nhanh chóng
영상: Video유발하다: Tạo ra, phát ra
유익하다: Có ích, hữu ích인쇄: in(sách, báo)
일상: Thường nhật, ngày thường입체적: Tính lập thể, đa chiều
자세하다: Chi tiết, tỉ mỉ제약: Bào chế, hạn chế, giới hạn
종류: Chủng loại전달하다: Truyền đạt
정보: Thông tin처리하다: Xử lý
파악하다: Nắm bắt(thông tin)폭넓다: Rộng khắp
한계: Hạn mức, giới hạn핵심: Trọng tâm
허위: Hư cấu, xuyên tạc흥미: Sự hứng thú

Đáp án mẫu

영상 매체의 가장 대표적인 예로 TV와 인터넷을 들 수 있는데, TV만 해도 최근에는 그 종류와 기능이 매 우 다양해져 영상물 감상, 학습, 쇼핑, 운동, 직업 등 우리의 일상과 더욱더 폭넓은 관계를 맺게 되었다.

같은 정보를 전달할 때 영상 매체는 시청각적으로 전달하기 때문에 기억에 오래 남을 수 있지만, 별도로 녹화하거나 다운로드하지 않으면 시간적 제약을 받을 수도 있다. 반면 신문과 같은 인쇄 매체는 구체적이고 자세한 정보를 전달할 수 있으며 스크랩을 할 수 있기 때문에, 시간에 제약을 받지 않는 편이다. 하지만 특 정 정보를 습득하기 위해서는 다량의 정보 속에서 핵심 내용을 파악해야 하기 때문에 많은 시간이 요구된다.

이처럼 영상 매체는 시간, 공간에 한계가 있다는 단점이 있지만 시청각적으로 생생하게 정보를 전달하기 때문에 기억에 더 오래 남고, 게다가 입체적으로 움직이는 영상물은 사람들의 흥미를 더 유발할 수 있다. 그 래서 많은 정보를 신속하게 처리해야 하는 오늘날의 상황에서는 영상 매체가 더 요긴하게 활용되고 있는 것이다.

영상 매체를 효율적으로 활용하기 위해서는 책이나 신문 등의 인쇄 매체를 통해서만 얻을 수 있는 정보의 가치를 염두에 두고, 다양한 매체를 통해 유익한 정보를 받아들일 수 있도록 해야 한다.

Phần dịch bài mẫu Blog đã ẩn đi các bạn hãy nhập lại từ → blogkimchi vào ô bên dưới để mở xem tham khảo phần Vietsub đáp án mẫu nhé.

*  *  *  *  *  *  *

→ Xem tiếp các bài trong cùng Chuyên mục “Luyện thi Viết Topik” trên Blogkimchi. Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy ủng hộ Blog bằng cách ấn Voite đánh giá bài viết này nhé các bạn

4.6/5 - (8 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: