Giải bài tập 쓰기 TOPIK II câu 53 Bài 11

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점(Bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhất 2018) – Hôm nay Blog sẽ đăng bài về câu viết luận, phân tích dạng câu 53 trong đề thi TOPIK 쓰기. {P/s: bạn nào cần mua sách này tại Hàn liên hệ mình qua số điện thoại dưới cuối bài}

 

Đề bài: 다음을 참고하여 “명절에 친척들에게 듣기 싫은 말” 에 대한 글을 200 ~ 300자로 쓰시오. 단, 글의 제목 쓰지 마시오. (30점). {Thông qua chủ đề “Những câu nói/câu chuyên mà họ ghét phải nghe trong ngày TẾT” tham khảo viết bài luận 200 ~ 300 từ về chủ đề trên, lưu ý không chép lại đề bài.}

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 53 Bài 11
Ảnh chụp từ tài liệu | Blogkimchi.com

I. Một số từ vựng

 1. 골칫거리: phiền toái, rắc rồi
 2. 꺼리다: ghét, tránh né
 3. 명절: ngày lễ (Tết)
 4. 미혼 : chưa kết hôn
 5. 자랑 : khoa khoang, kiêu hãnh
 6. 직장:  công việc( nghề nghiệp)
 7. 친척: bà con( người thân quen)
 8. 분석되다: được phân tích, được cho thấy..
 9. 에 불과하다: không quá, cùng lắm chỉ..
 10. -(으)ㅁ 을 알 수있다: có thể hiểu được, có thể biết được {qua việc gì đó}
 11. 반면 (에): mặt khác..
 12. 에 의하면: ..  theo (abc..), dựa vào (abc..)/ (acb…)에 의하면

II. Đọc hiểu nội dung

Các bạn xem qua nội dung chủ đề “명절에 친척들에게 듣기 싫은 말” – “Những câu nói/câu chuyên mà họ ghét phải nghe trong ngày TẾT”, cũng giống như ở VN các thanh niên rất ngại/ghét nghe hỏi mấy câu kiểu như: giờ làm ở đâu rồi, lương cao không cháu, bao giờ cho cô/bác ăn cỗ, có người yêu chưa, bao giờ lấy vợ blalalala… Đại loại họ sẽ thu thập khảo sát ý kiến về một số nhóm chủ đề câu hỏi và cụ thể trong bài đã đưa ra kết qủa khảo sát về:

 1. 각종 자랑 이야기: Mấy thể loại chuyện khoe khoang
 2. 결혼 관련 이야기: Mấy chuyện liên quan kết hôn : ))
 3. 남과 비교하는 이야기: So sánh với người khác
 4. 직장 과련 이야기: Chuyện công việc nghề nghiệp
 5. 기타: khác.v.v.

 

Kết quả từ số liệu cho thấy:

1. 여성들의 경우 34%에 달하는 응답자들이 여러 가지 자랑 섞인 이야기들이 듣기 싫다 고 대답했다.

/ 34% số người khảo sát là nữ cho rằng họ ghét nghe các câu chuyện khoe khoang

2. 결혼 관련 이야기에 대해서는 각각 30%와 31%로 남녀의 응답률이 비슷하게 나타 났는데, 이는 요즘 미혼 남녀들이 여러 가지 여건으로 결혼을 꺼리고있는 데 된 결과로 분석된다.

/  Các chủ đề về kết hôn được đưa ra bởi nam nữ đều khá giống nhau 30, 31%, giải thích cho kết qủa này bởi gần đây nam nữ đang né tránh chuyện kết hôn.

3. 남과 비교하는 이야기가 듣기 싫다는 대답도 남녀의 응답률에 큰 차이가없는 것으로 나타났다.

Kết quả số người trả lời ghét việc “so sánh với người khác” giữa nam và nữa không lớn lắm ( số lượng kết quả đưa ra xêm xêm nhau)

4. 남성들의 경우 직장 관련 이야기가 듣기 싫다는 대답이 28%에 달했는데, 이는 13%로 나타난 여성들의 경우와 큰 차이를 보인다.

/  Số Nam giới ghét các câu chuyện về công việc – nghề nghiệp là 28%, trong khi đó với nữ giới là 13% có một sự chênh lệch khá lớn.

Khi bắt đầu làm bài viết thì đọc bảng số liệu và vạch được cái sơ lược như bên tren 1-2-3-4 ý đó ra là bắt đầu viết bài ok được rồi. Các bạn tham khảo tiếp bài viết mẫu và các cấu trúc “biểu hiện” dạng câu 53 này nhé:

미혼 남녀 400명을 대상으로 명절에 친척들에게 듣기 싫은 말에 대해 설문 조사를 실시 하였다. 결과에의하면 여성들은 가장 많은 34%의 응답자가 각종 자랑 이야기를 듣기 싫은 말로 꼽았으며, 결혼 관련 이야기가 31%로 뒤를이었다. 그런데 결혼 관련 문제는 남성들의 대답에서도 30%로 2 위를 차지해 미혼 남녀 모 두에게 골칫거리가되고 있음을 알 수있다. 그러나 여성들의 경우에 직장 관련 이야기를 꼽은 응답자는 13%에 불과한 반면, 남성들의 경우에는 28%에 달하는 것으로 나타나 차이를 보였다.

 

Các bạn xem chi tiết cách viết theo bảng kẻ ô tiêu chuẩn giấy thi nhé:

Ảnh chụp từ tài liệu | Blogkimchi.com

 

► [Share Full]Bộ đề thi Topik qua các năm – Note ► 40 Cặp ngữ pháp giống nhau về nghĩa(TOPIK) ► (Lưu Ngay Lại)150 Ngữ Pháp TOPIK II theo nhóm nghĩa tương đồng

 

Tags:

luyện 쓰기 topik, cách làm câu 53 쓰기, cách làm topik 쓰기 câu 53, cấu trúc đề 쓰기 câu 53, 토픽 시험 53, 한국어 능력 시험, 대학, 미국 유학, 베트남 유학, 한국 유학, chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền về việt nam, chuyển tiền sang hàn, kiếm tiền online, kiếm tiền trực tuyến…

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề. {Xem chương trình chia sẻ bài viết nhận tiền trên Blog}
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: