Luyện nghe TOPIK(37) | 9~10

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 9~10 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 4~8 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#TIP: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt cố gắng nghe 1~2 lần và tự tìm đáp án, sau đó hãy xem từ vựng – rồi đến bài nghe tự dịch và cuối cùng đọc tham khảo bài dịch hoàn chỉnh.

※ [9~12] 다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

9. 

① 남자에게 번역한 과제를 받는다.

② 남자에게 전화로 번역을 부탁한다.

③ 남자에게 이메일로 과제를 보낸다.

④ 남자에게 전화해서 제출 날짜를 묻는다.

10.

① 사무실에 전화해서 고지서를 받는다.

② 고지서가 있는지 우편함을 확인한다.

③ 고지서를 받으러 관리사무소에 간다.

④ 우편함에 관리비 고지서를 넣어 둔다.

_____ Dịch và đáp án_____ 

※ [9~12] 다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Nghe và chọn hành động phù hợp tiếp theo của nhân vật Nữ

9. 

여자: 너 영어 잘하지? 번역 과제가 있는데 제대로 했는지 확인해 줄 수 있어?

Cậu giỏi tiếng Anh chứ? Mình có bài tập tiếng Anh đã làm hết rồi mà không chắc đúng sai kiểm tra giúp mình nhé. (제대로: đúng{bài bản, hoàn chỉnh}, 과제/숙제: bài tập)

남자: 음, 일단 메일로 보내 봐. 그런데 언제까지 해야 되는데?

Uhm, trước tiên gửi bài qua email cho mình, nhưng khi nào thì phải làm/(dùng đến) 

여자: 과제 제출이 다음 주 월요일이니까 토요일까지 보내 줘.

Bài tập của ngày thứ 2 tuần sau nên thứ 7 gửi giúp mình nhé (제출하다: nộp, trình gửi)

남자: 알았어. 그럼 메일 확인하고 전화할게.

Uhm, biết rồi. Vậy để tui check mail rồi alo

① 남자에게 번역한 과제를 받는다.

Nhân vật nam nhận bài tập

② 남자에게 전화로 번역을 부탁한다.

Gọi điện cho nhân vật nam nhờ vả dịch thuật

③ 남자에게 이메일로 과제를 보낸다.

Gửi bài tập cho nhân vật nam

④ 남자에게 전화해서 제출 날짜를 묻는다.

Gọi điện cho nhân vận nam và hỏi ngày nộp

=> Đáp án: ③

10. 

여자: 관리사무소지요? 아파트 관리비 고지서를 아직 못 받아서요.

Văn phòng quản lý phải không? Giấy báo chi phí sửa chữa chung cư vẫn chưa nhận được

남자: 아, 그렇습니까? 혹시 우편함은 확인하셨나요? 어제 넣어 드렸는데요.

Vâng vậy ah, Chị thử kiểm tra hòn thư chưa ah? Hôm qua có bỏ vào rồi thì phải ah.

여자: 봤는데 없더라고요. 지금 관리사무소에 가면 받을 수 있나요?

Kiểm tra rồi, không có. Bây giờ đến văn phòng có nhận được không?

남자: 네, 오시면 바로 재발급해 드리겠습니다.

Vâng, Chị đến đây sẽ đưa chị luôn cho ah.

① 사무실에 전화해서 고지서를 받는다.

Gọi điện tới văn phòng để nhận hóa đơn

② 고지서가 있는지 우편함을 확인한다.

Kiểm tra hòm thư xem có phiếu báo chi phí không

③ 고지서를 받으러 관리사무소에 간다.

Đến văn phòng để nhận phiếu chi phí

④ 우편함에 관리비 고지서를 넣어 둔다.

Để phiếu chi phí vào hòm thư

=> Đáp án: ③

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận