Luyện nghe TOPIK(37) | 21~22

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 21~22 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 19~20 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#Alo Alo: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án nhé. Nếu bạn thấy File nghe lỗi không nghe được thì hãy ấn Load/tải lại trang 1 lần nữa nhé – Nhiều khi mạng Internet chậm xíu là tải lỗi đó ah!!

(1). Xem đề và bật bài nghe bên dưới

※ [21~22] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

21. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

① 쇼핑몰은 개인 정보를 잘 관리해야 한다.

② 쇼핑몰에 가입하면 쉽게 개인 정보가 유출된다.

③ 개인 정보 유출을 막으려면 본인이 신경 써야 한다.

④ 잘 이용하지 않는 쇼핑몰에는 가입하지 말아야 한다.

22. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

① 여자는 쇼핑몰 가입을 후회하고 있다.

② 여자는 쇼핑몰의 비밀번호를 자주 바꿨다.

③ 이 쇼핑몰은 개인 정보 유출 사실을 숨겼다.

④ 이 쇼핑몰은 개인 정보 없이 가입할 수 있다.

(2). Bật bài nghe tại đây

(3). Nội dung bài nghe

여자: 예전에 가입해 놓은 쇼핑몰에서 개인 정보가 유출됐다고 연락이 왔는데 뭘 어떻게 해야 되는 거야?

남자: 개인 정보 유출? 홈페이지에 들어가서 비밀번호부터 바꿔야지.

여자: 자주 이용하지도 않는데 가입하지 말 걸 그랬어. 그런데 쇼핑몰에서 개인 정보를 더 철저하게 관리해야 하는 거 아냐? 요즘 사고가 얼마나 많은데…….

남자: 개인 정보 관리를 쇼핑몰에 다 맡길 수는 없지. 네가 비밀번호라도 자주 바꿨으면 이런 일이 없었을 거야.

(4). Từ vựng trong bài

가입: Gia nhập, đăng ký

개인 정보: Thông tin cá nhân

유출되다: Bị tháo ra, tuồn ra, chảy ra

홈페이지: Trang chủ

비밀번호: Mật khẩu, mã số bí mật

철저하다: Chặt chẽ, triệt để (어떤 일을 하는 데 있어서 매우 조심하여 부족함이 없이 완벽하다. Rất cẩn thận, hoàn hảo mà không có thiếu sót khi làm việc gì đó)

사고: Sự cố

맡기다: Giao phó, phân công, ủy thác

숨기다: Che giấu, giữ kín

(5). Dịch bài nghe

여자: 예전에 가입해 놓은 쇼핑몰에서 개인 정보가 유출됐다고 연락이 왔는데 뭘 어떻게 해야 되는 거야?

Nữ: Mình nhận được thông báo từ một trang mua sắm online ngày trước đã từng đăng ký rằng thông tin cá nhân của mình đã bị lộ, vậy mình phải làm gì bây giờ??

남자: 개인 정보 유출? 홈페이지에 들어가서 비밀번호부터 바꿔야지.

Nam: Lộ thông tin cá nhân? Hãy vào trang chủ đó rồi bắt đầu đổi mật khẩu đi thôi.

여자: 자주 이용하지도 않는데 가입하지 말 걸 그랬어. 그런데 쇼핑몰에서 개인 정보를 더 철저하게 관리해야 하는 거 아냐? 요즘 사고가 얼마나 많은데…….

Nữ: Cũng không hay sử dụng lắm biết thế không đăng ký cho rồi. Nhưng mà trang mua sắm đó phải quản lý thông tin cá nhân khách hàng chặt ché hơn chứ? Không phải sao? Dạo này bao nhiêu sự cố như vậy…

남자: 개인 정보 관리를 쇼핑몰에 다 맡길 수는 없지. 네가 비밀번호라도 자주 바꿨으면 이런 일이 없었을 거야.

Thông tin cá nhân cũng không thể cứ giao phó hết cho trang mua sắm được. Mình cũng phải đổi mật khẩu suốt ấy thì mới không bị xảy ra việc như vậy.

Xem ngữ pháp (으)ㄹ 걸 그랬다 – Tại Đây

21. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

Suy nghĩ trọng tâm của nhân vật nam là gì?

① 쇼핑몰은 개인 정보를 잘 관리해야 한다.

Trang mua sắm phải quản lý thông tin cá nhân tốt 

② 쇼핑몰에 가입하면 쉽게 개인 정보가 유출된다.

Thông tin trên Trang mua sắm dễ bị lộ

③ 개인 정보 유출을 막으려면 본인이 신경 써야 한다.

Để thông tin không bị lộ cá nhân người dùng phải để ý

④ 잘 이용하지 않는 쇼핑몰에는 가입하지 말아야 한다.

Nếu không dùng thường xuyên Trang mua sắm thì đừng đăng kí

=> Đáp án: ③

22. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

Chọn nội dung đúng như bài nghe

① 여자는 쇼핑몰 가입을 후회하고 있다.

Nữ đang hối hận về việc đã đăng ký trên trang m.s

② 여자는 쇼핑몰의 비밀번호를 자주 바꿨다.

Nữ đã thường xuyên đổi mật khẩu trên trang m.s

③ 이 쇼핑몰은 개인 정보 유출 사실을 숨겼다.

Trang m.s đang che giấu việc thông tin bị lộ

④ 이 쇼핑몰은 개인 정보 없이 가입할 수 있다.

Trang ms này không cần tt cá nhân vẫn đăng ký được.

=> Đáp án: ①

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận