Luyện nghe TOPIK(37) | 19~20

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 19~20 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 17~18 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#TIP: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án.

※[19~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. (각 2점)

19.

① 역사 드라마는 시청률에 의존한다.

② 역사 드라마는 사실 전달이 중요하다.

③ 역사 드라마는 역사 공부 자료가 된다.

④ 역사 드라마는 작가의 의도대로 제작된다.

20.

① 청소년을 대상으로 국악 교육을 해야 한다.

② 청소년을 위한 국악 공연이 많아져야 한다.

③ 청소년들에게 전통 악기를 연주할 기회를 주어야 한다.

④ 청소년들이 갖고 있는 국악에 대한 태도를 바꾸어야 한다.

1. Bật phát bài nghe

2. Nội dung bài nghe

19. 

남자: 저 드라마 역사하고 너무 다른 거 아냐? 작가가 제대로 알고 썼는 지 모르겠네.

여자: 그냥 드라마일 뿐이잖아. 재미있게 만들려고 내용을 좀 각색했겠지. 남자: 역사 드라마는 시청률보다 역사적인 사실 전달에 더 신경 써야 할 것 같아. 시청자들이 기대하는 것도 그런 거 아닐까?

여자: 그 말도 맞는데, 시청자가 원하는 건 역사 공부가 아니라 재미야.

 • 역사: Lịch sử
 • 작가: Tác giả
 • 제대로: Đúng, bài bản
 • 각색하다: Sự chuyển thể
 • 시청률: Tỷ lệ người xem
 • 전달: Truyền đạt
 • 신경: Để tâm, để ý
 • 기대하다: Mong đợi, mong chờ

20. 

여자: 단장님께서는 청소년을 위한 국악 공연을 하고 계시는데요. 특별히 청소년을 위한 공연을 하시는 이유가 있으신가요?

남자: 네. 요즘 청소년들은 국악을 지루하다고만 생각하는 것 같습니다. 그래서 청소년들이 국악을 쉽게 접하고 즐기게 하는 것이 필요한데요. 대중가요를 국악에 맞게 편곡해서 연주하거나 청소년들이 직접 전통 악기를 연주할 수 있는 기회를 주는 것이죠. 이렇게 해서 국악에 대한 편견을 깨는 것이 중요한 것 같습니다. 그래서 앞으로도 청소년을 위한 공연은 계속 할 생각입니다.

 • 청소년: Thanh thiếu niên
 • 국악: Nhạc truyền thống (HQ)
 • 지루하다: Nhàm chán
 • 접하다: Tiếp xúc, đón nhận
 • 연주하다: Biểu diễn, trình diễn
 • 대중가요: Ca khúc đại chúng
 • 편곡하다: Biên soạn, biến tấu
 • 편견: Định kiến
 • 깨다: Khai mở, phá bỏ

3. Vietsub toàn bài

※[19~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. (각 2점) Nghe bài nghe và chọn nội dung đúng với suy nghĩ trọng tâm của nhân vật NAM. 19. 

남자: 저 드라마 역사하고 너무 다른 거 아냐? 작가가 제대로 알고 썼는 지 모르겠네. Phim kia với lịch sử khác hoàn toàn không phải sao? Không biết tác giả viết có đúng không nữa

여자: 그냥 드라마일 뿐이잖아. 재미있게 만들려고 내용을 좀 각색했겠지.  Thì chỉ đơn giản là phim thôi mà. Để nội dung thú vị thì nội chuyên cũng chắc phải chuyển thể.  남자: 역사 드라마는 시청률보다 역사적인 사실 전달에 더 신경 써야 할 것 같아. 시청자들이 기대하는 것도 그런 거 아닐까? Tôi nghĩ phim lịch sử nên chú trọng nhiều hơn vào truyền đạt giá trị lịch sử hơn là vào tỷ lệ người xem. Và người xem cũng không phải đang mong đợi điều đó sao? 여자: 그 말도 맞는데, 시청자가 원하는 건 역사 공부가 아니라 재미야. Điều đó cũng đúng nhưng mà khán giả thích sự thú vị hơn là học lịch sử ấy..

① 역사 드라마는 시청률에 의존한다. Phim lịch sử phụ thuộc tỷ lệ người xem

② 역사 드라마는 사실 전달이 중요하다. Phim lịch sử quan trọng là truyền đạt lại lịch sử

③ 역사 드라마는 역사 공부 자료가 된다. Phim lịch sử là tài liệu để học lịch sử

④ 역사 드라마는 작가의 의도대로 제작된다. Phim lịch sử mang ý đồ của tác giả. => Đáp án: ②

20. 

여자: 단장님께서는 청소년을 위한 국악 공연을 하고 계시는데요. 특별히 청소년을 위한 공연을 하시는 이유가 있으신가요? Đoàn trưởng đang làm  buổi biểu diễn dành cho thanh thiếu niên. Có lý do gì đặc biệt cho việc tổ chức buổi công diễn cho thanh thiếu niên không ah?

남자: 네. 요즘 청소년들은 국악을 지루하다고만 생각하는 것 같습니다. 그래서 청소년들이 국악을 쉽게 접하고 즐기게 하는 것이 필요한데요.  Vâng. Bây giờ thanh thiếu niên có vẻ thấy âm nhạc truyền thống là nhàm chán. Vì vậy tôi thấy để thanh thiếu niên tiếp xúc một cách thú vị và gần gũi với âm nhạc truyền thống là điều cần thiết. 대중가요를 국악에 맞게 편곡해서 연주하거나 청소년들이 직접 전통 악기를 연주할 수 있는 기회를 주는 것이죠. Những ca khúc đại chúng trong nhạc truyền thống được biến đổi cho phù hợp trong các buổi biểu diễn hoặc cho chính các bạn thanh thiếu niên có cơ hội được trực tiếp thể hiện chúng. 이렇게 해서 국악에 대한 편견을 깨는 것이 중요한 것 같습니다. 그래서 앞으로도 청소년을 위한 공연은 계속 할 생각입니다. Điều này rất quan trọng trong việc xóa bỏ định kiến về âm nhạc truyền thống. Và tôi nghĩ rằng sau này mình sẽ tiếp tục làm các buổi công diễn như vậy.

① 청소년을 대상으로 국악 교육을 해야 한다. Phải giáo dục/dạy cho Thanh thiếu niên về nhạc truyền thống

② 청소년을 위한 국악 공연이 많아져야 한다. Phải làm nhiều các buổi công diễn nhạc truyền thống cho Thanh thiếu niên hơn

③ 청소년들에게 전통 악기를 연주할 기회를 주어야 한다. Phải cho Thanh thiếu niên có cơ hội được thể hiện biểu diễn nhạc truyền thống

④ 청소년들이 갖고 있는 국악에 대한 태도를 바꾸어야 한다. Phải thay cách nhìn thái độ của Thanh thiếu niên về âm nhạc truyền thống => Đáp án: 4

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận