Luyện nghe TOPIK(37) | 17~18

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 17~18 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 13~16 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#TIP: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án.

※[17~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. (각 2점)

17.

① 회사 동호회 활동은 부담스럽다.

② 회사에 동호회가 많았으면 좋겠다.

③ 회사 동호회 활동은 직장 생활에 도움이 된다.

④ 직장 생활과 동호회 활동은 따로 해야 한다.

18.

① 기념우표는 전시회에서 발행된다.

② 기념우표는 역사적 의미를 담고 있다.

③ 기념우표를 전시하는 것은 역사적인 일이다.

④ 기념우표를 보여주는 것은 의미 있는 일이다

1. Bật phát bài nghe

2. Nội dung bài nghe

17. 

남자: 수미 씨, 왜 회사 동호회에 가입 안 해요?

여자: 저는 따로 활동하는 동호회가 있어요. 그래서 회사 동호회는 가입 안 하려고요. 개인 생활까지 알게 되면 좀 불편할 것 같아서요.

남자: 취미 생활을 같이 하면 회사 사람들이랑 빨리 친해질 수 있어요. 필요할 때 조언도 구할 수 있고요.

 • 동호회: Hội cùng sở thích
 • 가입: Gia nhập
 • 개인: Cá nhân
 • 불편하다: Bất tiện
 • 친하다: Thân thiện
 • 조언: Lời khuyên, sự khuyên bảo
 • 구하다: Tìm, kiếm

18. 

남자: 이건 지금까지 발행된 올림픽 기념우표인가 봐요.

여자: 네. 정말 멋있네요. 올림픽의 역사를 보여 주는 것 같아요.

남자: 사실 기념우표를 왜 발행하는지 잘 이해가 안 됐어요. 그런데 전시 회에 와 보니까 의미를 알겠어요. 특히 역사적인 가치가 큰 것 같아요.

 • 발행되다: Được phát hành
 • 역사: Lịch sử
 • 이해하다: Hiểu
 • 가치: Giá trị

3. Vietsub toàn bài

※ [17~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. (각 2점) Nghe bài nghe và chọn nội dung trọng tâm của nhân vật NAM. 17.

남자: 수미 씨, 왜 회사 동호회에 가입 안 해요?

Nam: Sumi này, sao không tham gia hội những người cùng sở thích ở công ty?

여자: 저는 따로 활동하는 동호회가 있어요. 그래서 회사 동호회는 가입 안 하려고요. 개인 생활까지 알게 되면 좀 불편할 것 같아서요.

Mình có tham gia hoạt động trong một hội riêng khác rồi. Vì vậy không tham gia hội ở công ty. Người khác (ở công ty) biết về cuộc sống cá nhân của mình thì thấy hơi bất tiện.

남자: 취미 생활을 같이 하면 회사 사람들이랑 빨리 친해질 수 있어요. 필요할 때 조언도 구할 수 있고요.

Sinh hoạt trong hội cùng sở thích ở công ty thì sẽ nhanh thân với mọi người hơn. Lúc cần có thể tìm được tư vấn. ① 회사 동호회 활동은 부담스럽다. Thấy hội cùng sở thích nặng nề, bất tiện ② 회사에 동호회가 많았으면 좋겠다. Ở công ty có nhiều hội cùng sở thích thì tốt ③ 회사 동호회 활동은 직장 생활에 도움이 된다. Tham gia sinh hoạt ở Club thì cũng được giúp đỡ ở công ty ④ 직장 생활과 동호회 활동은 따로 해야 한다. Sinh hoạt ở công ty & ở club phải riêng rẽ => Đáp án: ③

18.

남자: 이건 지금까지 발행된 올림픽 기념우표인가 봐요.

Nam: Cái này đên giờ mới được phát hành này – con Tem Olympic.

여자: 네. 정말 멋있네요. 올림픽의 역사를 보여 주는 것 같아요.

Nữ: Uh, đẹp thật đó. Dường như có thể nhìn thấy cả lịch sử của Olympic.

남자: 사실 기념우표를 왜 발행하는지 잘 이해가 안 됐어요. 그런데 전시 회에 와 보니까 의미를 알겠어요. 특히 역사적인 가치가 큰 것 같아요.

Nam: Thực sự thì mình cũng không hiểu vì sao con tem Olympic được phát hành. Nhưng khi đến buổi triển lãm thì đã biết được ý nghĩa của nó. Nó đúng là mang giá trị lịch sử trong đó. ① 기념우표는 전시회에서 발행된다. Tem Olympic được phát hành ở buổi triển lãm ② 기념우표는 역사적 의미를 담고 있다. Giá trị lịch sử có trong Tem Olympic. ③ 기념우표를 전시하는 것은 역사적인 일이다. Tem Olympic có giá trị lịch sử trong việc triển lãm ④ 기념우표를 보여주는 것은 의미 있는 일이다. Nhìn vào Tem Olympic có thể thấy ý nghĩa của nó => Đáp án: ②

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận