Luyện đọc hiểu đoạn văn tiếng Hàn ngắn – Bài 18

Đọc hiểu đoạn văn tiếng Hàn qua các trích đoạn đề thi Topik cũ – nguồn bài viết Góc Trang rèn luyện cùng ngôn ngữ Hàn (By Trang Phạm). 일반적으로 일은 놀이와 대조된다. 놀이는 목적이 놀이 그 자체지만, 일은 목적을 달성하기 위한 활동이다. 그래서 같은 행동이라도 놀이로 하느냐 일로 하느냐에 따라 그때의 심리 상태가 달라진다. 노는 것이 목적인 놀이 에서는 즐거움을 느끼지만 목적을 이루기 위해 하는 일에서는 ( 괴롭고 하기 싫다는) 생각이 들게 된다. 일을 하는 과정에서 수반되는 고통을 이겨 내고 일을 즐겁게 하려면 삶을 긍정적으로 바라보는 태도가 필요하다. 결과가 아니라 일 그 자체에서 의의를 발견한다면 일을 놀이처럼 할 수 있을 것이다.

Thông thường, công việc hay được so sánh với trò chơi. Trong trò chơi, mục đích của chơi chính là để “chơi ” thôi, nhưng công việc lại là hoạt động nhằm đạt được mục đích. Chính vì vậy dù là hoạt động giống nhau thì tùy thuộc vào việc bạn đang chơi đùa hay đang làm việc thì trạng thái tâm lý khi đó sẽ trở nên khác nhau. Việc chơi đùa có thể cảm nhận được niềm vui với mục đích vốn dĩ là ” chơi” ,nhưng nó khiến bạn có suy nghĩ rằng mình ghét làm việc và thấy phiền lòng trong công việc mình đang làm để đạt được mục tiêu. Nếu muốn làm việc một cách vui vẻ và chiến thắng nỗi khó nhọc đi kèm trong quá trình làm việc, thì cần có thái độ nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực. Nếu như bạn có thể phát hiện ra ý nghĩa từ chính công việc chứ không phải là kết quả, thì bạn có thể làm việc như vui chơi vậy.

Tag:luyện đọc hiểu đoạn văn tiếng hàn, đọc hiểu đề thi topik, đề đọc topik, luyện dịch đoạn văn ngắn đề topik..

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận