Làn sóng Hàn Quốc mạnh mẽ tại Việt Nam … 76% người dân Việt Nam “Thích Hàn Quốc”

Làn sóng Hàn Quốc mạnh mẽ tại Việt Nam … 76% người dân Việt Nam “Thích Hàn Quốc” (베트남서 거센 한류 열풍…국민 76% “한국 좋아요”)

Ở Việt Nam, có một làn sóng lớn mang tên Hàn Quốc. (베트남에서 한류 열풍이 거세게 불고 있는 것으로 나타났습니다. )

Một công ty nghiên cứu thị trường địa phương gần đây đã khảo sát khoảng 9 triệu người Việt Nam ở độ tuổi trưởng thành và thấy rằng 76% số người được hỏi nói rằng họ nghĩ Hàn Quốc là tốt, và 37% trong số họ nói “rất tốt”. (최근 한 현지 시장조사업체가 베트남 성인남녀 9백여명을 대상으로 설문조사를 한 결과 전체 응답자의 76%가 한국을 좋게 생각한다고 답했고, 이 가운데 37%는 ‘매우 좋다’라고 응답했습니다. )

Câu hỏi “Nếu nói đến Hàn Quốc thì bạn nghĩ đến điều gì?” 42% nói rằng đó là món ăn Hàn Quốc, tiếp theo là kim chi, Kpop và phim Hàn Quốc. (‘한국 하면 떠오르는 것이 무엇인가’라는 질문에는 42%가 한국 음식이라고 밝혔으며 김치와 K팝, 한국영화가 뒤를 이었습니다. )

Cụ thể, 68% số người được hỏi cho biết họ thích phim truyền hình và phim Hàn Quốc, và 51% cho biết họ thích K pop. Cho thấy một làn gió mang tên Hàn Quốc đang thổi mạnh ở Việt Nam. (특히 전체 응답자의 68%가 한국 드라마와 영화를, 51%는 K팝을 좋아한다고 밝혀 베트남에 한류 열풍이 불고 있음을 보여줬습니다. )

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23

Dịch Koreanews

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: