Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -는 모양이다(20/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -는 모양이다 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 20/150 là Ngữ pháp -는 모양이다

Công thức

    -() 모양이다 모양이다 -() 모양이다
동사 먹다 은 모양이다 는 모양이다 을 모양이다
Động từ 가다 간 모양이다 는 모양이다 갈 모양이다
    -() 모양이다
형동사 많다 은 모양이다
Tính từ 피곤하다 피곤한 모양이다
    모양이다
명사+이다 학생 학생인 모양이다
Danh từ+ 이다 교사 교사인 모양이다

Ý nghĩa: 어떤 사실이나 상황을 근거로 추측할 때 사용한다.

Dự đoán dựa trên một sự thật hay tình huống nào đó.

Tạm dịch: “có vẻ”, “chắc là” …

Ví dụ:

밥을 안 먹는 것을 보니까 배가 아직 안 고픈 모양이에요.

Thấy cậu ta chưa ăn cơm chắc là chưa đói.

일찍부터 자는 걸 보니까 피곤한 모양이에요.

Thấy cậu ta đi ngủ sớm chắc là mệt

매일 다른 모자를 쓰는 걸 보니까 모자가 많은 모양이에요.

Thấy cậu ta mỗi ngày đội một mũ khác nhau chắc là có nhiều mũ lắm.

Bấm để xem bài chi tiết về ngữ pháp -는 모양이다

Mở rộng

 ‘-는 모양이다’‘-나 보다’,’는 것 같다’, ‘는 듯하다’와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-는 모양이다’ có thể sử dụng thay thế bằng ‘-나 보다’ , ‘-는 것 같다’, ‘-는 듯하다’

Ví dụ

하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있는 모양이에요.

= 하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있나 봐요.

= 하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있는 것 같아요.

= 하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있는 듯해요.

Thấy cậu ta cười cả ngày chắc là có chuyện vui.

Luyện tập

다음 밑줄 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.            

  이련 책도 읽는 걸 보면 한국말을 아주 잘하는 모양이에요.

1) 잘하려고요

2) 잘했거든요                                                                                                  

3) 잘하나 봐요                                                                                                 

4) 잘할 뻔했어요

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 3

Cùng học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận