Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -나 보다 (16/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -나 보다 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 16/150 là Ngữ pháp -나 보다

Công thức

    /었나 보다 보다 -()려나 보다
동사 먹다 었나 보다 나 보다 으려나 보다
Động từ 가다 갔나 보다 나 보다 려나 보다
    /었나 보다 -()ㄴ가 보다
형용사 좋다 았나 보다 은가 보다
Tính từ 예쁘다 뼜나 보다 쁜가 보다
    이었/였나 보다 인가 보다
명사 학생 학생이었나 보다 학생인가 보다
Danh từ 친구 친구였나 보다 친구인가 보다

Ý nghĩa:  어떤 사실이나 상황을 근거로 추측할 사용한다.

Sử dụng khi dự đoán dựa trên một sự thật hay tình huống nào đó.

Tạm dịch: “chắc là…, có lẽ là…”

Ví dụ:

*시험 점수가 안 좋은 걸 보니까 공부를 안 했나 봐요.

Thấy điểm thi không tốt nên chắc là không học hành gì rồi.

*하늘에 구름이 많아지는 것을 보니 비가 오려나 봐요.

Thấy trời ngày càng nhiều mây có lẽ là sắp mưa.

*저 사람이 오늘 계속 웃는 것을 보니 기분이 좋은가 봐요.

Thấy người đó hôm nay cười suốt, chắc tâm trạng tốt.

2. Mở rộng

‘- 보다 ‘- 같다, ‘- 모양이다, ‘- 듯하다 와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-나 보다’‘-는 것 같다’, ‘-는 모양이다‘ và ‘-는 듯하다’ có thể sử dụng thay thế cho nhau

Xem chi tiết về ngữ pháp tiếng Hàn -는 모양이다

 Ví dụ:

*하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있나 봐요.

= 하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있는 것 같아요.

= 하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있는 모양이에요.

= 하루 종일 웃는 걸 보니까 좋은 일이 있는 듯해요.

Cả ngày thấy cậu cười suốt nên chắc là có chuyện gì vui rồi.

Luyện tập

빈칸에 가장 알맞은 것을 고르십시오.               

가: 준영 씨는 먼저 들어갔나요?

나: 가방이 있는 걸 보니까 ________.

1) 잠깐 나갔나 봐요

2) 잠깐 나가겠어요                                                                     

3) 조금 후에 나가면 돼요

4) 조금 후에 나가려고 해요

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 1

Cùng học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận