잃은 것보다 얻은 것을 세라 Hãy đếm cái được, đừng đếm cái mất

Lời hay ý đẹp tiếng Hàn – Chuyên mục Blogkimchi sưu tầm những bài dịch, bình hay về các câu chuyện cuộc sống, bài học cuộc sống.

같은 일을 하면서도 같은 하루을 보내면서도 어떤 사람은 행복해 겨워 생활 합니다. 이유는 한 가지입니다. 세는 것이 다르기 때문입니다.

Làm cùng một việc, cùng sống qua một ngày, có người lại cảm thấy mình đang sống hạnh phúc. Có một lý do. Đó là do cách đếm khác nhau.[adinserter block=”25″]

불행은 사람은 잃은 것을 셉니다. 이것도 잃고 저것도 잃었다고 셉니다. 잃은 것을 셀수록 감사함도 잃게 됩니다. 잃은 것을 셀수록 만족감도 잃게 됩니다. 잃는 것을 세는 만큼 행복이 비워집니다.

Bất hạnh chính là bởi người ta chỉ đếm cái bị mất đi. Họ đếm mất cái này, mất cái kia. Họ càng đếm cái mất, họ càng quên sự biết ơn. Họ càng đếm cái mất, họ càng quên cảm giác hài lòng. Họ càng đếm cái mất, hạnh phúc càng vơi dần.

[adinserter block=”29″]

행복한 사람은 얻은 것을 셉니다. 이것도 얻고 저것도 얻었다고 셉니다. 얻은 것을 셀수록 감사함도 얻게 됩니다. 얻은 것을 셀수록 만족감도 얻게 됩니다. 얻는 것을 세는 만큼 행복이 채워집니다.

Người hạnh phúc chỉ đếm cái được. Đếm đã được cái này, được cái kia. Càng đếm cái được, họ càng thấy biết ơn. Càng đếm cái được, họ càng cảm nhận được sự mãn nguyện. Càng đếm cái được, hạnh phúc càng đầy.

무엇을 세고있습니까? Bạn đang đếm gì vậy?

잃는 것을 세는 만큼 삶이 불행해 집니다. 얻은 것을 세는 만큼 삶이 행복 해집니다. 무엇을 세느냐 에 따라 달라 집니다.

Càng đếm cái mất, cuộc sống càng bất hạnh. Càng đếm cái được, cuộc sống càng hạnh phúc. Cuộc sống sẽ khác đi như thế nào chính là tùy thuộc vào việc ta đếm cái gì.

(Nguồn Chuc Chinh Duong)

Gợi ý bạn đọc một số chủ đề hay trên Blog: Góc luyện dịch Hàn Việt, Góc tài liệu ngữ pháp, Góc tài liệu 쓰기, Góc học từ vựng.

[adinserter block=”37″] [adinserter block=”29″]
5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận