존재의 확인 Tồn tại

Đa phần, chúng ta đều nói là ta đang sống. Có người thì bảo, sống khác, tồn tại khác. Có người thì bảo đang sống, thực ra là đang chết […]

» Read more

진짜 삶 – Cuộc sống thực

Lời hay ý đẹp tiếng Hàn – Chuyên mục Blogkimchi sưu tầm những bài dịch, bình hay về các câu chuyện cuộc sống, bài học cuộc sống. #Bài đọc hay […]

» Read more