Hack não từ vựng tiếng Hàn Bài 2

Hack não từ vựng tiếng Hàn Bài 2

Tiếp theo bài 2 trong series “hacker từ vựng” – Xem lại bài 1 Ở Đây

Note: các bạn đọctrước phần nguyên gốc đoạn văn vài lần sau đó kéo lên đọc theo bản khuyết từ để học từ mới.

Bài luận 300 từ sau viết về ưu – nhược điểm của việc đi du học ở nước ngoài:

Lý do đi du học는 외국어를 tự do게 thành thạo할 수 있게 되기 때문이다. Tuổi càng nhỏㄹ수록 외국어를 có thể học nhanh hơn người lớn다고 해서 mặc dù không nói tiếng Hàn đúng cách 조기 유학을 보내는 사람들이 많다. 또 외국에서 공부하면 giáo dục tiên tiến 을 받을 수 있다고 말한다. Dù vậy cuộc sống du học에는 큰 chi phí이 tốn다. 또 가족이 không thể sống cùng gia đình게 되어서 정상적인 가족생 활이 불가능하게 된다. Vì vậy/theo đó bản thân의 ý định를 tôn trọng해서 스스로 vấn đề về du học 결정할 수 있도록 해야 하고. Mất đi bản sắc 지 않도록 văn hóa và ngôn ngữ bản thể를 tiếp thu sau khi du học을 가는 것이 좋다.

Xem bài gốc

    유학을 보내는 이유는 외국어를 자유롭게 구사할 수 있게 되기 때문이다. 나이가 어릴수록 외국어를 성인보다 더 빨리 배울 수 있다고 해서 한국어를 제대로 못 하는데도 조기 유학을 보내는 사람들이 많다. 또 외국에서 공부하면 선진 교육 을 받을 수 있다고 말한다. 그러나 유학 생활에는 큰 비용이 든다. 또 가족이 함께 살지 못하게 되어서 정상적인 가족생 활이 불가능하게 된다. 따라서 본인의 의사를 존중해서 스스로 유학에 관해 결정할 수 있도록 해야 하고. 정체성 혼란을 겪지 않도록 모국 문화와 언어를 습득한 후 유학을 가는 것이 좋다.

Điểm lại vài ngữ pháp trong bài:

  • V-(으)ㄹ수록/N일수록: Càng .. Càng / 

공부할수록 미련해요. Càng học càng thấy ngu.

  • V-도록 : 1.để cho/2. đến khi

 Tự lấy vidu coi he : )) 

Với cách học như vậy các bạn hãy thử làm với nhiều bài luận ngắn khác nữa nhé : P 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận