Luyện đọc hiểu đoạn văn tiếng Hàn ngắn – Bài 1

Mục đích bài đọc: các bạn ghi nhớ được từ vựng, ôn lại ngữ pháp tiếng Hàn mà đoạn văn có sử dụng, quan sát cách hành văn câu từ. Đoạn trích hôm nay nằm trong nội dung đề thi Topik 35 (읽기). Bạn nào còn chưa có file các đề thi Topik cũ thì vào Chia sẻ File sách đề thi TOPIK tổng hợp từ A tới Z để tải về lưu lại làm đề học.

Các bạn xem trước các từ vựng sẽ có trong bài đọc

1. 익히다: Làm chín, nấu chín, làm cho quen thuộc

2. 화학 물질: Chất hóa học

3. : Bên ngoài, mặt ngoài, bề ngoài

4. 대개: Đại khái, phần lớn, luôn

5. 숙성되다: Được chín, được trưởng thành

6. 떨어지다 :rơi vào, kém, yếu, tiêu chuẩn thấp

7. 껍질: Vỏ, da, bì, vỏ bọc

8. 지속적으로: Tính liên tục

9. 인공: Nhân tạo

10. 또는: Hoặc, hay, hay là

11. 또한: Hơn nữa, cũng thế, vả lại

12. 그래도: Dù vậy, dù như thế

13. 그러면: Nếu làm như thế, nếu vậy

» Tải sách ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (có tiếng Việt)

Nội dung đoạn trích bài đọc

과일을 빨리 익히기 위해 화학 물질이 사용되기도 한다. 그러나 화학 물질로 익힌 과일은 겉은 익었지만 속이 잘 익지 않은 경우가 많다. 그래서 화학 물질로 익힌 과일은 대개 자연적으로 숙성된 과일에 비해 맛과 향이 떨어진다. (…..) 화학 물질이 과일 껍질에 남게 될 수도 있다. 이런 과일을 지속적으로 먹으면 건강에 문제가 생기게 된다.

Dịch hiểu nội dung:

과일을 빨리 익히기 위해 화학 물질이 사용되기도 한다.

Để làm hoa quả chín nhanh, người ta cũng sử dụng cả chất hóa học.

그러나 화학 물질로 익힌 과일은 겉은 익었지만 속이 잘 익지 않은 경우가 많다.

Thế nhưng có nhiều trường hợp hoa quả được làm chín bằng chất hóa học bên ngoài thì chín nhưng bên trong thì chưa chín.

그래서 화학 물질로 익힌 과일은 대개 자연적으로 숙성된 과일에 비해 맛과 향이 떨어진다.

Do đó, hoa quả được làm chín bằng chất hóa học so với phần lớn hoa quả được chín tự nhiên thì mùi vị và hương thơm kém hơn.

(…..) 화학 물질이 과일 껍질에 남게 될 수도 있다. 이런 과일을 지속적으로 먹으면 건강에 문제가 생기게 된다.

(….) chất hóa học cũng có thể còn lại trên vỏ quả. Nếu liên tục ăn hoa quả như thế thì sẽ xuất hiện các vấn đề về sức khỏe.

(Nguồn bài dịch trích trong Ebook giải đề TOPIK)

Câu hỏi tương tác nhỏ dành cho các bạn sau khi đã đọc hiểu toàn bộ


Truyện tranh song ngữ Hàn Việt – Chuyên mục mang tính giải trí cao trên BlogKimChi.

Thư viện tài liệu – Kho lưu các tài liệu học tiếng Hàn, luyện thi TOPIK.

Cập nhật – Đã có lịch thi Topik cả năm 2021 nhé các bạn.

4.2/5 - (13 đánh giá)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: