Chữa câu 53 쓰기 TOPIK 35 (kèm công thức)

Bài viết này mình sẽ chữa bài mẫu câu 53 TOPIK II 쓰기 theo đáp án chính thức của Viện giáo dục nhé. Cùng xem mẫu công thức biểu đồ hay gặp tại đây!

Nếu bạn đang ôn thi TOPIK thì chắc hẳn sẽ rất lo lắng ở phần Viết 쓰기 đúng không? Câu 53 쓰기 các bạn sẽ phải phân tích một biểu đồ bằng tiếng Hàn, với độ dài từ 200~300 chữa. Với các bạn chưa ôn thi TOPIK hay luyện thi TOPIK bao giờ thì thực sự sẽ không biết viết từ đâu, viết như thế nào?

Đầu tiên, các bạn hãy học thuộc các công thức viết biểu đồ TOPIK 쓰기 câu 53 tại website blogkimchi.com nhé. Sau đó, các bạn hãy thực hành tập viết theo các bài mẫu. Để đạt điểm cao thì bạn nên luyện các bài đã có đáp án chính thức từ Viện giáo dục, bởi nó sẽ chuẩn 99,9%.

Ví dụ như bài TOPIK 35 쓰기 câu 53 dưới đây, các bạn cùng xem đáp án và phân tích cấu trúc nhé.

Đề bài

Đáp án chính thức

     30대와60대 성인남녀를 대상으로 필요하다고 생각하는 공공시설에 대한 설문조사를 실시하였다. 조사결과 30대의 경우 공연장-문화센터가 40%로 가장 높게 나타났으며 병원 약국이 28%로 그 뒤를 이었다. 반면에 60대는 병원 약국이 전체의 절반 수준인 50%로 가장 높게 나타났으며 공연장 문화센터가 23%로 조사되었다. 공원 시설의 필요성에 대한 견해는 30대와 60대가 22%로 동일하게 나타났다. 이상의 설문조사 결과를 통해 자신의 나이와 직접적으로 관계가 있는 공공시설에 대한 요구가 상대적으로 크다는 사실을 알 수 있다.

Dịch đáp án

30대와60 성인남녀를 대상으로 필요하다고 생각하는 공공시설에 대한 설문조사를 실시하였다.   (Người ta) đã tiến hành điều tra khảo sát về mức độ cần thiết của công trình công cộng với các đối tượng nam nữ thành nhân độ ở tuổi 30 và 60.
조사결과 30대의 경우 공연장 . 문화센터가 40% 가장 높게 나타났으며 병원 약국이 28% 뒤를 이었다. Kết quả điều tra, trường hợp độ tuổi 30, các sân khấu biểu diễn và trung tâm văn hóa (xuất hiện) chiếm tỉ lệ cao nhất 40% và tiếp sau đó là bệnh viện và hiệu thuốc chiếm tỷ lệ 28%.
반면에 60대는 병원-약국이 전체의 절반 수준인 50%로 가장 높게 나타났으며 공연장 문화센터가 23%로 조사되었다. Ngược lại, độ tuổi 60 thì bệnh viện và hiệu thuốc chiếm một nửa với tỷ lệ cao nhất 50%, sân khấu biểu diễn và trung tâm văn hóa (được khảo sát) chiếm 23%.
공원 시설의 필요성에 대한 견해는 30대와 60대가 22% 동일하게 나타났다. Quan điểm về mức độ cần thiết của công viên ở cả độ tuổi 30 và 60 đều (xuất hiện đồng nhất) chiếm tỷ lệ 22%.
이상의 설문조사 결과를 통해 자신의 나이와 직접적으로 관계가 있는 공공시설에 대한 요구가 상대적으로 크다는 사실을 있다. Thông qua kết quả của cuộc điều tra khảo sát trên có thể biết được sự thật rằng nhu cầu về công trình thiết bị công cộng (cái mà) có liên quan trực tiếp với độ tuổi của chúng ta khá là lớn.

Phân tích cấu trúc

STT Mu câu Ni dung
1 N1/ N2/ 대상으로 대한 설문 조사를 실시하였다. N đã tiến hành điều tra khảo sát về …. với đối tượng là N2.
2 조사결과 N 경우 N1/ …% 가장 높게 나타났다. Kết quả điều tra, ở trường hợp của N thì N1 (xuất hiện) chiếm tỷ lệ cao nhất với … %
3 N/   …% 뒤를 이었다. Tiếp sau đó là N chiếm …%
4 N/   …% 조사되었다. N được khảo sát là chiếm …%
5 N1/ N2 …% 동일하게 나타났다. N1 và N2 (xuất hiện đồng nhất) chiếm tỷ lệ bằng nhau với …%
6 이상의 설문조사 결과를 통해 V/A다는 사실을 있다. Thông qua kết quả cuộc điều tra khảo sát trên thì chúng ta có thể thấy được rằng là…

Bài viết mẫu

Các bạn xem bài giảng video chi tiết ở youtube BlogKimChi nhé (lên youtube gõ tìm BlogKimChi câu 53)

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận