??? 률 hay 율 ????

Nếu bạn tra từ điển 2 từ 률 hay 율 nó đều mang nghĩa tỷ lệ. Nhưng khi dùng nó trong văn viết 쓰기 (Topik chẳng hạn) các bạn phải lưu ý để dùng cho đúng chính tả.

Để nhớ 률 hay 율 các bạn hãy nhớ đơn giản như thế này:


→ Danh từ có kết thúc là (ㄴ) hoặc (không có patchim) thì dùng: 율

Ví dụ như: 증가율, 감소율, 비율, 할인율,

→ Danh từ có kết thúc (với patchim) thì dùng: 률

Ví dụ như: 합격률, 이익률, 확률, 사망률

Đại cương ngữ pháp ưu tiên trong văn 쓰기 TOPIK (Câu 54)

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: