Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II – Test số 7

Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 7 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 7 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 7 gồm các bài học sau:

2 bài học thuộc chuyên đề 7, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

42. Ngữ pháp tiếng Hàn -기 마련이다

43. Ngữ pháp tiếng Hàn -는 법이다

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 4 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 회사에서 처옴 맡게 된 일인데 실수가 많아서 큰일이에요.

나: (…). 너무 걱정하지 마세요.

1) 익숙하지 않으면 누구도 실수하지 마세요

2) 익숙하지 않아도 누구도 실수하면 안돼요

3) 익숙하지 않아도 누구나 실수하는 셈이다

4) 익숙하지 않으면 누구나 실수하기 마련이죠                                                     

Câu 2:  밑줄 친 부분과 바꿔 쓸 수 있는 것을 고르십시오.                                                 

가: 한국 음식을 할 줄 몰랐는데 매일 하다 보니까 이제 잘하게 됐어요. 

나: 그럼요. 무엇이든 매일 조금씩이라도 노력하면 잘하게 되는 법이에요.

1) 잘하는 척해요                                

2) 잘하는 모양이에요

3) 잘하기 마련이에요                             4) 잘하기 때문이에요                 

Câu 3: 밑줄 친 부분과 바꿔 쓸 수 있는 것을 고르십시오.

가: 우리 반 친구들은 모두 상희 씨를 좋아하는 것 같아요.

나: 상희 씨처렴 똑똑한데다가 예쁘기까지 하면 인기가 많기 마련이죠.

1) 인기가 많은 셈이죠                             

2) 인기가 많은 법이죠

3) 인기가 많긴 많아요                              

4) 인기가 많긴 다 틀렸죠              

Câu 4: 밑줄 친 부분을 같은 의미로 바꾸어 쓴 것을 고르십시오.

가: 처음으로 수영을 배워 봤는데 너무 힘들었어요.

나: 처음에는 힘든 당연하죠. 조금씩 나아질 거예요.

1) 힘들기만 해요                                  

2) 힘들기를 바라요

3) 힘들기 마련이에요                             

4) 힘들기 때문이에요.

Click để xem đáp án bài test số 7
1. (4) 2. (3) 3. (2) 4.(3)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận