Tải file đề thi 100 Câu 53 TOPIK 쓰기

Tài liệu này được tổng hợp biên saon và chia sẻ bởi Trung tâm tiếng Hàn The Korean School. Thay mặt những người sử dụng nguồn tài liệu gửi lời cảm ơn tới quý trung tâm đã bỏ công sức thời gian ra biên soạn tổng hợp chia sẻ.

Về cách trình bày. Bộ file được biên soạn hình thức nguyên bản như mẫu giấy thi – đề thi Topik phần 쓰기 bạn nhận được khi thi thi Topik thực tế, nó bào gồm 2 phần chính: phần đề và bên dưới là phần chỗ trống giấy thi kẻ ô sẵn bạn phải viết theo quy tắc viết trên giấy ô dòng kẻ (원고지 규칙). Demo mẫu các bạn có thể xem qua hình ảnh Blog trích từ file ra:

➥ Tải file này về các bạn có thể thuận tiện để luyện viết theo đúng quy chuẩn giấy thi. Khi thi thực tế sẽ đảm bảo được tốc độ viết vì đã quen viết rồi. Nếu bạn nào muốn tải thêm file mẫu giấy viết kẻ ô (full khổ A4) để luyện viết TOPIK Câu 54 (câu luận 30 điểm dài) thì xem tải trong bài ( Share mẫu giấy luyện viết Topik 쓰기)

→ Link Dowload 토픽 쓰기 53번 모의 고사.


Tài liệu sịn sò khác: #Tải sổ tay luyện dịch#Tài liệu học ngữ pháp#Tài liệu luyện 쓰기. #Ngân hàng đề thi topik.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: